« 5Moj 24:16 5 Księga Mojżeszowa 24:17 5Moj 24:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPNie przewrocisz sądu ubogiemu, przychodzącemu i sirocie, nie weźmiesz miasto zakładu u wdowy rucha jej.
2.WUJEK.1923Nie wywrócisz sądu przychodnia ani sieroty, ani weźmiesz w zastawie szaty wdowy.
3.GDAŃSKA.1881Nie wywrócisz sądu przychodniowi, ani sierocie, ani weźmiesz w zastawie szaty wdowy;
4.GDAŃSKA.2017Nie naginaj sądu obcego ani sieroty i nie bierz w zastaw odzieży wdowy;
5.CYLKOWNie naginaj prawa cudzoziemca, sieroty, ani weźmiesz w zastaw sukni wdowy.
6.KRUSZYŃSKINie naruszysz prawa cudzoziemca i sieroty i nie weźmiesz w zastaw odzieży od wdowy.
7.MIESESNie wypaczaj prawa przychodnia [gēr], czy sieroty, i nie zabieraj, jako zastaw, szaty wdowy.
8.TYSIĄCL.WYD5Nie będziesz łamał prawa przybysza i sieroty ani nie weźmiesz w zastaw odzieży od wdowy.
9.BRYTYJKANie naruszaj prawa obcego przybysza ani sieroty; nie bierz w zastaw odzienia wdowy.
10.POZNAŃSKANie naruszysz prawa cudzoziemca [i] sieroty ani nie weźmiesz w zastaw odzieży wdowy.
11.WARSZ.PRASKANie będziesz łamał prawa cudzoziemca ani sieroty. Nie wolno ci też brać w zastaw odzienia wdowy.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie naginaj prawa cudzoziemca, sieroty, ani nie bierz w zastaw sukni wdowy.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITNie wypaczaj prawa cudzoziemca i sieroty, nie bierz także w zastaw szaty wdowy.