« 5Moj 24:2 5 Księga Mojżeszowa 24:3 5Moj 24:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa ten też nienawidzi jej i da jej list rozwodny a puści ją z swego domu bo aczby umarł,
2.WUJEK.1923I onby ją téż miał w nienawiści, i dałby jéj list rozwodny, i puściłby ją z domu swego, alboby więc umarł:
3.GDAŃSKA.1881A mając ją w nienawiści on mąż drugi, napisałby jej list rozwodny, i dałby w rękę jej i puściłby ją z domu swego; albo jeźliby też umarł on mąż drugi, który ją był pojął sobie za żonę:
4.GDAŃSKA.2017A jeśli drugi mąż ją znienawidzi, wypisze jej list rozwodowy, wręczy go jej i odprawi ją ze swego domu, albo jeśli umrze ten drugi mąż, który pojął ją za żonę;
5.CYLKOWJeżeli zaś znienawidzi ją ten mąż drugi, i napisze jej list rozwodny, i da w rękę jej, i puści ją z domu swego, albo téż umrze ów mąż drugi, który ją pojął sobie za żonę:
6.KRUSZYŃSKIJeśli ostatni mąż ją znienawidzi, napisze jej list rozwodowy, da do jej rąk i odeśle ją z domu swego, gdy zaś umrze mąż ostatni, który ją sobie wziął za żonę,
7.MIESESmałżonek zaś ten drugi znienawidzi ją i on napisze [również] jej rozwodowy list, wręczy [go] jej i odprawi ją z domu swego, albo też małżonek drugi umrze, który wziął ją sobie za małżonkę, –
8.TYSIĄCL.WYD5a ten drugi też ją znienawidzi, wręczy jej list rozwodowy i usunie ją z domu, albo jeśli ten drugi mąż, który ją poślubił, umrze,
9.BRYTYJKAA także ten drugi mąż znienawidzi ją i również wypisze jej list rozwodowy, wręczy jej go i odprawi ją ze swego domu, albo też jeżeli ten drugi mąż, który ją pojął za żonę, umrze,
10.POZNAŃSKAJeżeli drugi mąż [również] poweźmie niechęć względem niej, wypisze jej list rozwodowy i dając go jej do ręki odeśle ją ze swego domu, albo jeżeli umrze ten drugi mąż, który wziął ją sobie za żonę,
11.WARSZ.PRASKAJeśli jednak i ten drugi z czasem nabierze do niej odrazy, również powinien napisać list rozwodowy, wręczyć go jej i dopiero wtedy może ją od siebie oddalić. Gdyby zaś ten drugi, który ją wziął za żonę, zmarł,
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś jeżeli znienawidzi ją i ten drugi mąż napisze jej list rozwodowy, da w jej rękę i puści ją ze swego domu; albo gdy umrze ów drugi mąż, który pojął ją sobie za żonę
13.EIB.BIBLIA.2016.LITi jej następny mąż też ją znienawidzi, wypisze jej list rozwodowy, wręczy go jej i odprawi ją ze swojego domu - lub jeśli ten następny mąż umrze -