« 5Moj 24:3 5 Księga Mojżeszowa 24:4 5Moj 24:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPnie będzie moc jej pirwy mąż zasię za małżonkę wziąć, bo pokalana jest a ganiebna ❬uczyniona❭ jest przed Bogiem, nie daj zgrzeszyć w ziemi twe, ktorąż to Pan Bog twoj da tobie ku jimieniu.
2.WUJEK.1923Nie będzie mógł pierwszy mąż znowu wziąć za żonę; bo jest splugawiona, i stała się brzydką przed Panem: byś nie przyprawił o grzech ziemie twojéj, którąćby Pan, Bóg twój, dał, abyś posiadł.
3.GDAŃSKA.1881Nie będzie mógł mąż jej pierwszy, który ją był opuścił, znowu jej pojąć, aby mu była żoną, gdyż jest splugawiona; albowiem obrzydliwością to jest przed obliczem Pańskiem. Przetoż nie dopuszczaj grzeszyć ziemi, którą Pan, Bóg twój, dawa tobie w dziedzictwo.
4.GDAŃSKA.2017To ten pierwszy mąż, który ją odprawił, nie będzie mógł powtórnie pojąć jej za żonę, gdyż jest ona splugawiona; to bowiem jest obrzydliwością przed PANEM. Nie dopuszczaj do popełnienia takiego grzechu w ziemi, którą PAN, twój Bóg, daje ci w dziedzictwo.
5.CYLKOWNie może wtedy mąż jej pierwszy, który ją był puścił, powtórnie jej pojąć, aby mu była żoną, po tém, gdy skażoną została; gdyż ohydą to przed Wiekuistym, a nie kalaj ziemi, którą Wiekuisty, Bóg twój, oddaje ci w posiadanie.
6.KRUSZYŃSKIpierwszy mąż, który ją odesłał, nie może jej wziąć zpowrotem potem, gdy została shańbiona, bo jest to obrzydliwością wobec Boga i nie będziesz się obciążał grzechem kraju, który Jahwe, Bóg twój, dał tobie na dziedzictwo.
7.MIESESnie będzie mógł pierwszy jej małżonek, który odprawił ją, – ponownie pojąć jej, ażeby była mu małżonką po tem, iż stała się nieczystą [=dla niego niedostępną]: gdyż wszeteczeństwem byłoby przed Wiekuistym, – ażebyś nie obarczał grzesznością Kraju, który Bóg twój Wiekuisty daję tobie na dziedziczną własność.
8.TYSIĄCL.WYD5nie będzie mógł pierwszy jej mąż, który ją odesłał, wziąć jej powtórnie za żonę jako skalanej. To bowiem budzi odrazę u Pana, a ty nie możesz dopuścić do takiej nieprawości w kraju, który ci daje w posiadanie Pan, Bóg twój.
9.BRYTYJKATo ten pierwszy jej mąż, który ją odprawił, nie będzie mógł ponownie pojąć jej za żonę, skoro została ona przezeń uznana za nieczystą, gdyż jest to obrzydliwością przed Panem. Nie sprowadzaj więc grzechu na ziemię, którą Pan, Bóg twój, daje ci w posiadanie.
10.POZNAŃSKAwówczas jej pierwszy mąż, który ją był oddalił, nie będzie mógł ponownie wziąć jej sobie za żonę, gdyż została skalana. To bowiem byłoby rzeczą wstrętną wobec Jahwe, a tobie nie wolno wprowadzać grzechu do kraju, który daje ci w dziedzictwo Jahwe, twój Bóg.
11.WARSZ.PRASKAto jej pierwszy mąż nie może jej przyjąć na powrót do siebie, ponieważ została już zbezczeszczona. Budzi to bowiem odrazę w Jahwe, a ty będziesz się troszczył o to, aby nie był zbrukany grzechem kraj, który Jahwe, twój Bóg, daje ci jako twoje dziedzictwo.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.wtedy jej pierwszy mąż, który ją puścił, nie może jej pojąć powtórnie, aby była mu żoną po tym, kiedy została skażoną, gdyż to jest ohydą przed WIEKUISTYM; nie kalaj ziemi, którą WIEKUISTY, twój Bóg, oddaje ci w posiadanie.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITto pierwszy mąż, ten, który ją odprawił, nie będzie mógł ponownie pojąć jej za żonę, po tym, jak została pohańbiona, ponieważ jest to obrzydliwością przed PANEM. Nie sprowadzaj więc grzechu na ziemię, którą PAN, twój Bóg, daje ci w posiadanie.