« 5Moj 24:4 5 Księga Mojżeszowa 24:5 5Moj 24:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPGdyż mąż pojmie żonę nowo, nie pojdzie ku boju ani jemu ktorego poselstwa rozkażą pospolitego, ale prozen będzie przez pokuty w domu swem, za cały rok wiesoł sąc z swą żoną.
2.WUJEK.1923Gdy weźmie człowiek świeżo żonę, nie wynidzie na wojnę, ani nań żadna potrzeba pospolita włożona nie będzie, ale wolen będzie bez winy w domu swym, aby się przez jeden rok weselił z żoną swą.
3.GDAŃSKA.1881Gdyby się kto świeżo ożenił, nie wynijdzie na wojnę, ani nań włożona będzie jaka praca; wolen będzie w domu swym przez cały rok weseląc się z żoną swoją, którą pojął.
4.GDAŃSKA.2017Mężczyzna, który niedawno się ożenił, nie pójdzie na wojnę ani nie będzie obciążony żadnym obowiązkiem pracy. Będzie wolny w swym domu przez jeden rok i będzie cieszyć się swoją żoną, którą pojął.
5.CYLKOWJeżeli się kto świeżo ożenił, niechaj nie wyruszy na wojnę, i niechaj nie zwracają się do niego w jakiejbądź rzeczy i swobodnym niech zostanie w domu swoim przez rok cały, i rozwesela żonę swą, którą pojął.
6.KRUSZYŃSKIMężczyzna, który świeżo poślubił żonę, nie wyjdzie na wojnę i nie będzie nań włożony żaden ciężar, przez cały rok będzie wolny w domu swoim, aby pocieszył żonę, którą pojął.
7.MIESESJeśli pojmie ktoś niewiastę [,jako małżonkę] po raz pierwszy, niech [na wojnę] nie wyrusza z hufcem i niech kolej nie przychodzi nań dla żadnej sprawy: wolnym niech zostanie dla swojego domu przez rok jeden i niech rozwesela małżonkę swoją, którą pojął.
8.TYSIĄCL.WYD5Jeśli mąż dopiero co poślubił żonę, to nie pójdzie do wojska i żaden publiczny obowiązek na niego nie przypadnie, lecz pozostanie przez jeden rok w domu, aby ucieszyć żonę, którą poślubił.
9.BRYTYJKAJeżeli ktoś niedawno się ożenił, to nie wyruszy na wojnę i nie nałoży się nań żadnych uciążliwych świadczeń, ale niech będzie wolny przez jeden rok dla swojej rodziny, niech raduje się swoją żoną, którą pojął.
10.POZNAŃSKAMężczyzna, który poślubił młodą żonę, nie pójdzie na wojnę i nie będzie obciążony żadnym [trudnym] obowiązkiem. Przez cały rok ma być wolny dla swej rodziny i ma zażywać radości z żoną, którą poślubił.
11.WARSZ.PRASKAMężczyzna, który dopiero co się ożenił, nie będzie brany do wojska i nie będzie się też nakładać nań żadnych obowiązków publicznych. Przynajmniej przez rok będzie pozostawał w swoim domu, ciesząc się kobietą, którą pojął za żonę.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli ktoś się świeżo ożenił, niechaj nie wyrusza na wojnę, niech nie zwracają się do niego w jakiejkolwiek sprawie, niech zostanie swobodnym w swoim domu przez cały rok i rozwesela swoją żonę, którą pojął.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli ktoś pojmie nową żonę, to nie będzie wyruszał na wojnę i nie będzie się na niego nakładać żadnych zobowiązań - będzie wolny dla swojej rodziny przez jeden rok i będzie cieszył się żoną, którą pojął.