« 5Moj 24:5 5 Księga Mojżeszowa 24:6 5Moj 24:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPNie przymiesz miasto zakłada spodniego i zwirzchniego żarnowa, bo duszę swą położył jest tobie.
2.WUJEK.1923Nie będziesz brał w zastawie spodniego i zwierzchniego kamienia młyńskiego; albowiem duszę swą zastawił u ciebie.
3.GDAŃSKA.1881Nikt nie weźmie w zastawie zwierzchniego i spodniego kamienia młyńskiego; bo takowy jakoby duszę brał w zastawie.
4.GDAŃSKA.2017Nikt nie weźmie w zastaw kamienia młyńskiego górnego ani dolnego, gdyż to brałby jakby jego życie w zastaw.
5.CYLKOWNie weźmie nikt w zastaw żaren, albo kamienia młyńskiego, - gdyż życie bierze taki w zastaw.
6.KRUSZYŃSKINie będą brane w zastaw obydwa kamienie młyńskie, ani kamień wierzchni, bo byłby to zastaw samego życia.
7.MIESESNiech się nie bierze w zastaw żaren, lub kamienia młyńskiego, gdyż taki [gdyby] życie bierze w zastaw.
8.TYSIĄCL.WYD5Nie wolno brać w zastaw kamienia młyńskiego górnego ani dolnego, gdyż [tym samym] brałoby się w zastaw samo życie.
9.BRYTYJKANie wolno brać w zastaw żaren ani wierzchniego kamienia młyńskiego, gdyż przez to bierze się w zastaw samo życie.
10.POZNAŃSKANie wolno brać w zastaw obu kamieni od żaren, ani [tylko] górnego kamienia, gdyż byłoby to braniem w zastaw życia [ludzkiego].
11.WARSZ.PRASKANie wolno brać w zastaw obydwóch kamieni od żaren ani nawet tylko górnego, gdyż byłoby to branie w zastaw samego życia.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nikt nie weźmie w zastaw żaren, albo kamienia młyńskiego, gdyż taki bierze w zastaw życie.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITNie będziesz brał w zastaw żaren ani wierzchniego kamienia młyńskiego, gdyż ten, kto to czyni, bierze w zastaw życie.