« 5Moj 24:8 5 Księga Mojżeszowa 24:9 5Moj 24:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPWspominajcie, cso jest uczynił Pan Bog wasz Maryjej na drodze, gdyście szli z Ejipta.
2.WUJEK.1923Pamiętajcie, co uczynił Pan, Bóg wasz, Maryi na drodze, gdyście wychodzili z Egiptu.
3.GDAŃSKA.1881Pamiętaj co uczynił Pan, Bóg twój, Maryi w drodze, gdyście wyszli z Egiptu.
4.GDAŃSKA.2017Pamiętaj o tym, co PAN, twój Bóg, uczynił Miriam w drodze, gdy wyszliście z Egiptu.
5.CYLKOWPamiętaj, co uczynił Wiekuisty, Bóg twój, Miriamie, na drodze, gdyście szli z Micraim!
6.KRUSZYŃSKIPamiętaj, co uczynił Jahwe, Bóg twój, Marji, w drodze, gdyście wyszli z Egiptu.
7.MIESESPamiętaj, co uczynił Bóg twój Wiekuisty Mirjamie w drodze, gdyście [byli wy]szli z Egiptu.
8.TYSIĄCL.WYD5Przypomnij sobie, co Pan, Bóg twój, uczynił Miriam w drodze, gdy wychodziliście z Egiptu.
9.BRYTYJKAPamiętaj, co Pan, Bóg twój, uczynił Miriam w czasie drogi, gdy wyszliście z Egiptu.
10.POZNAŃSKAPamiętajcie, co twój Bóg, Jahwe, uczynił Miriam w drodze, gdyście wychodzili z Egiptu.
11.WARSZ.PRASKANie zapominajcie o tym, co wasz Bóg, Jahwe, uczynił w drodze Miriam, kiedyście wychodzili z Egiptu.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pamiętaj, co WIEKUISTY, twój Bóg, na drodze uczynił Miriam, gdy szliście z Micraim.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPamiętaj, co PAN, twój Bóg, uczynił Miriam w drodze, gdy wychodziliście z Egiptu.