« 5Moj 29:19 5 Księga Mojżeszowa 29:20 5Moj 29:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa Pan nie odpuści jemu, ale tedy gdyż nawięcej pirzchliwość jego rozleje się i pomsta przeciw człowieku temu i posiądzie ji wszystko przeklęcie, jeż to popisano jest w tych księgach, i zagładzi ❬Pan❭ imię jego pod niebem,
2.WUJEK.1923A Pan niech mu nie odpuści: ale na ten czas najwięcéj niech się zapali gniew jego, i zapalczywość przeciw onemu człowiekowi: i niech usiędą na nim wszystkie przeklęctwa, które w tych księgach są napisane: i niech wymaże Pan imię jego z podniebios.
3.GDAŃSKA.1881Ale Pan nie chce odpuścić takowemu; lecz zaraz zapali się gniew Pański, a zapalczywość jego przeciwko mężowi temu, i przypadnie nań wszystko przeklęstwo, które jest napisane w tych księgach, i wygładzi Pan imię jego pod niebem;
4.GDAŃSKA.2017PAN nie zechce mu przebaczyć, lecz zapali się gniew PANA i jego zazdrość przeciwko temu człowiekowi, spadną na niego wszystkie przekleństwa, które są zapisane w tej księdze, i PAN wymaże jego imię spod nieba.
5.CYLKOW(29:19) Nie zechce Wiekuisty przebaczyć takiemu, ale wspłonie wtedy gniew Wiekuistego, i żarliwość Jego przeciw temu, i legnie na nim całe przekleństwo napisane w tej księdze, i zgładzi Wiekuisty imię jego z pod nieba.
6.KRUSZYŃSKI(29:19) Bóg nie będzie chciał przebaczyć takiemu, lecz wtedy gniew i zawiść Boża zapalą się przeciwko takiemu człowiekowi, wszystkie przekleństwa, zapisane w tej księdze, zbiorą się na nim i Bóg wymaże imię jego z pod niebios.
7.MIESES(29:19) [tedy] nie zechce Wiekuisty wybaczyć mu, gdyż [,zaiste!] wówczas zapłonie Wiekuistego gniew i zapalczywość Jego przeciwko mężowi owemu, i na nim przekleństwo legnie całe, wpisane do księgi tej: Wiekuisty zmaże imię jego z pod niebios,
8.TYSIĄCL.WYD5nie zechce mu Pan przebaczyć, bo już rozpaliły się gniew i zazdrość Pana przeciwko temu człowiekowi; spadną na niego wszystkie przekleństwa zapisane w tej księdze, a Pan wymaże jego imię spod nieba.
9.BRYTYJKA(29:19) Pan bowiem nie zechce mu przebaczyć, przeciwnie, wtedy zapłonie gniew Pana i jego zapalczywość na tego męża i spadną na niego wszystkie przekleństwa zapisane w tej księdze, i wymaże Pan jego imię pod niebem,
10.POZNAŃSKA- wówczas Jahwe nie zechce mu przebaczyć, lecz gniew Jahwe i Jego zapalczywość jakby dym obejmie tego człowieka. Spadnie na niego całe to złorzeczenie, zapisane w tej księdze, a Jahwe wymaże jego imię spod niebios.
11.WARSZ.PRASKA(29:19) Jahwe nie przebaczy mu, lecz przeciwnie, zapłonie gniewem i zapalczywością przeciwko takiemu człowiekowi i ześle na niego wszystkie nieszczęścia opisane w tej księdze, i wymaże jego imię [spośród żyjących] pod niebem.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(29:19) WIEKUISTY nie zechce takiemu przebaczyć, lecz zapłonie przeciwko niemu gniew WIEKUISTEGO oraz Jego żarliwość, i legnie na nim całe przekleństwo opisane w tym zwoju, a WIEKUISTY zgładzi spod nieba jego imię.
13.EIB.BIBLIA.2016.LIT(29:19) PAN nie przebaczy takiemu człowiekowi. Wręcz przeciwnie, zapłonie nad nim zapalczywy gniew PANA i zaciąży na nim przekleństwo zapisane w tym zwoju. PAN wymaże też jego imię spod nieba