« 5Moj 29:22 5 Księga Mojżeszowa 29:23 5Moj 29:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPsiarą i gorącością słuneczną żgąc, tak aby więcej nie była posiewana ani cso zielonego się wsp❬ł❭odziło, na przykład przewrocenia Sodomy i Gomory, Adamy a Seboim, jeż to jest podwrocił Pan Bog w gniewie a pirzchliwości swej.
2.WUJEK.1923Siarką i solną gorącością spaliwszy, tak żeby jéj potem nie siano, ani nic zielonego nie rodziła, nakształt wywrócenia Sodomy i Gomorrhy, Adamy i Seboim, które wywrócił Pan w gniewie i w zapalczywości swojéj.
3.GDAŃSKA.1881Bo siarka i sól wypali tę wszystkę ziemię, że nie będzie osiewana, ani też rodzić będzie, i nie zrośnie na niej żadna trawa, na kształt podwrócenia Sodomy i Gomorry, Adamy i Seboim, które podwrócił Pan w gniewie swym, i w popędliwości swej.)
4.GDAŃSKA.2017Bo siarka i sól wypalą całą tę ziemię, że nie będzie obsiewana ani też nie będzie wydawać owocu i nie urośnie na niej żadna trawa jak w przypadku zniszczenia Sodomy i Gomory, Admy i Seboim, które PAN zniszczył w swoim gniewie i zapalczywości;
5.CYLKOW(29:22) Siarką i solą, - pogorzeliskiem - cała jej gleba; ani obsiewaną jest, ani rodzić może, ani wschodzić na niej jakakolwiek trawa, jako zwalisko Sedomu i Amory, Admy i Ceboim, które zwalił Wiekuisty w gniewie Swoim i w zapalczywości Swojej.
6.KRUSZYŃSKI(29:22) siarkę i sól, wypalenie całej ziemi, która nie będzie obsiana, ani owocu nie wyda, na której nie porośnie żadna trawa, że jest to, jak przy wstrząsie Sodomy, Gomory, Adamy i Sebojim, które Bóg wywrócił w gniewie swoim i zawziętości swej -
7.MIESES(29:22) od siarki i soli – pogorzeliskiem wszystka gleba jego, [iż] nie będzie zasiewana, ani roślin wydawała, i [wogóle] nie będzie na niej wschodzić jakakolwiek trawa, nakształt przewrotu Sodomy [Sědōm], Gomory [Ămora], Admy i Cěbōimu, których przewrotu dokonał Wiekuisty w gniewie Swoim i w zapalczywości Swojej, –
8.TYSIĄCL.WYD5"Siarka, sól, spalenizna po całej jego ziemi"! Nie obsieją jej, nie zakiełkuje, nie urośnie na niej żadna roślina, jak po zagładzie Sodomy, Gomory, Admy i Seboim, które Pan zniszczył w swym gniewie i zapalczywości.
9.BRYTYJKA(29:22) Cała jej gleba jest siarką, solą i pogorzeliskiem. Nie będzie obsiewana, nic na niej nie wyrośnie, nie wzejdzie na niej żadna trawa, Będzie jak zwaliska Sodomy i Gomory, Admy i Seboim, które Pan obrócił w gruzy w swoim gniewie i zapalczywości.
10.POZNAŃSKASiarka, sól, cała ziemia wypalona! Nie obsiewana, nie rodząca owocu, nie rozwija się w niej żadna roślina! Zniszczenie podobne do zniszczenia Sodomy, Gomory, Admy i Cebojim, które Jahwe obrócił w perzynę w porywie swego gniewu.
11.WARSZ.PRASKA(29:22) spadną bowiem na niego niby deszcz siarka i sól, susza ogarnie całą ziemię, która, nie obsiewana już, przestanie wydawać jakiekolwiek plony i nie będzie już na niej żadnej roślinki, tak jak to było po zagładzie Sodomy, Gomory, Admy i Seboim, które Jahwe starł z ziemi w swoim gniewie i zapalczywości –
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(29:22) Siarką i solą – jej cała gleba pogorzeliskiem; nie jest obsiewaną, nie może rodzić, ani nie wschodzi na niej jakakolwiek trawa; jest jak zwalisko Sedomu i Amory, Admy i Cebom, które WIEKUISTY zwalił w Swoim gniewie oraz w Swojej zapalczywości.
13.EIB.BIBLIA.2016.LIT(29:22) Siarką i solą, pogorzeliskiem jej gleba! Nie ma jej co obsiewać i nie ma jej co obrabiać, gdyż nie wzejdzie na niej żadna roślina. Bo rzeczywiście będzie jak ruiny Sodomy i Gomory, Admy i Seboim, które PAN zniszczył w gniewie i wzburzeniu.