« 5Moj 29:8 5 Księga Mojżeszowa 29:9 5Moj 29:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrzetoż chowajcie słowa smowy tej to a pełńcie je, abyście rozumieli wszemu, coż czynicie.
2.WUJEK.1923A tak strzeżcie słów przymierza tego, i pełnijcie je: abyście rozumieli wszystko, co czynicie.
3.GDAŃSKA.1881A tak przestrzegajcież słów przymierza tego, i czyńcie je, aby się wam szczęśliwie powodziło, wszystko, co czynić będziecie.
4.GDAŃSKA.2017Przestrzegajcie więc słów tego przymierza i wypełniajcie je, aby się wam szczęśliwie powodziło we wszystkim, co będziecie czynić.
5.CYLKOW(29:8) I tak przestrzegajcie słów przymierza tego, i spełniajcie je, aby się wam szczęściło we wszystkiem, co czynić będziecie.
6.KRUSZYŃSKI(29:8) Strzeżcie przeto słów tego przymierza i wypełniajcie je, aby mieć powodzenie we wszystkiem, co czynić będziecie.
7.MIESES(29:8) Przestrzegajcie [zatem] słów Przymierza tego i wykonywujcie je, ażebyście mieli powodzenie we wszystkiem, co będziecie czynić.
8.TYSIĄCL.WYD5Strzeżcie słów tego przymierza i wypełniajcie je, byście mieli powodzenie we wszystkim, co uczynicie.
9.BRYTYJKA(29:8) Przestrzegajcie tedy słów tego przymierza i wypełniajcie je, by się wam powodziło we wszystkim, co będziecie czynić.
10.POZNAŃSKAZachowujcie zasady tego Przymierza, wypełniając je, aby się wam szczęściło we wszystkich waszych poczynaniach.
11.WARSZ.PRASKA(29:8) Zachowujcie tedy wszystkie słowa tego przymierza i wprowadzajcie je w życie, żeby się wam dobrze wiodło we wszystkim, co będziecie czynić.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(29:8) Tak więc, przestrzegajcie słów tego przymierza oraz je spełniajcie, aby się wam szczęściło we wszystkim, co będziecie czynić.
13.EIB.BIBLIA.2016.LIT(29:8) Przestrzegajcie zatem słów tego przymierza i wypełniajcie je, po to, by wam się powodziło we wszystkim, co będziecie czynić.