« 5Moj 30:18 5 Księga Mojżeszowa 30:19 5Moj 30:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPŚwiadki przywoławam dziś niebo i ziemię, żeciem wyłożył wam żywot i ❬śmierć❭ dobre pożegnanie i klątwę. Przetoż woliż[li] żywot, aby i ty żyw był, i synowie twoji,
2.WUJEK.1923Wzywam świadków dziś Nieba i Ziemie, żem położył przed was żywot i śmierć, błogosławieństwo i przeklęctwo: obierajże tedy żywot, abyś i ty żył i nasienie twoje:
3.GDAŃSKA.1881Oświadczam się dziś przeciwko wam, niebem i ziemią, żem żywot i śmierć przedłożył przed oczyma twemi, błogosławieństwo, i przeklęstwo; przetoż obierz żywot, abyś żył, ty i nasienie twoje,
4.GDAŃSKA.2017Biorę dziś na świadków przeciwko wam niebo i ziemię, że położyłem przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz więc życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo;
5.CYLKOWŚwiadczę się przed wami dzisiaj niebem i ziemią: życie i śmierć składam przed tobą, błogosławieństwo i przekleństwo; wybierz życie, abyś żył ty, i potomstwo twoje, -
6.KRUSZYŃSKIBiorę dzisiaj przeciwko wam na świadka niebo i ziemię; kładę przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył ty i potomstwo twoje,
7.MIESESPowołuję dziś na świadków przeciw wam niebiosa i ziemię, [iż] przedłożyłem [do wyboru] życie ci i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo, ty [zaś] wybierz życie, ażebyś ostał się przy życiu, ty i potomstwo twoje, –
8.TYSIĄCL.WYD5Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo,
9.BRYTYJKABiorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo,
10.POZNAŃSKABiorę dziś na świadków przeciw wam niebiosa i ziemię: położyłem przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo! Wybieraj życie, abyś żył i ty, i twoje potomstwo,
11.WARSZ.PRASKANiebo i ziemię wzywam dziś na świadków przeciwko wam: Kładę przed wami życie i śmierć oraz błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie tedy życie, abyście mogli żyć wy i wasi potomkowie!
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dzisiaj świadczę przed wami niebiosami i ziemią, ze składam przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo; wybierz życie, byś żył – ty oraz twoje potomstwo,
13.EIB.BIBLIA.2016.LITWzywam dziś na świadków przeciw wam niebo i ziemię. Oto kładę dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz życie! Żyj ty i twoje potomstwo!