« 5Moj 30:5 5 Księga Mojżeszowa 30:6 5Moj 30:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI obrzeże Pan Bog twoj serce twe i serce siemienia twego, aby miłował Pana Boga twego we wszem sercu twem i ze wszej dusze twej, aby mogł żyw być.
2.WUJEK.1923Obrzeże Pan, Bóg twój, serce twe i serce nasienia twego, żebyś miłował Pana, Boga twego, ze wszystkiego serca twego i ze wszystkiéj dusze twojéj, abyś mógł żyć.
3.GDAŃSKA.1881I obrzeże Pan, Bóg twój, serce twoje, i serce nasienia twego, abyś miłował Pana, Boga twego, ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiej duszy twojej, abyś mógł żyć.
4.GDAŃSKA.2017PAN, twój Bóg, obrzeza twoje serce i serce twego potomstwa, abyś miłował PANA, swego Boga, z całego swego serca i całą swoją duszą, abyś żył.
5.CYLKOWI usposobi Wiekuisty, Bóg twój, serce twoje, i serce potomstwa twego, abyś miłował Wiekuistego, Boga twego, całém sercem i całą duszą twoją, - gwoli życiu twojemu.
6.KRUSZYŃSKIJahwe, Bóg twój, obrzeże, serce twoje i serce potomstwa twego, abyś kochał Jahwe, Boga twego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, byś żył
7.MIESESBóg twój Wiekuisty uszlachetni serce twoje i potomstwa twego serca, ażebyś ukochał Boga twojego Wiekuistego z całego serca twego i z całej duszy twojej – gwoli życiu twemu.
8.TYSIĄCL.WYD5Pan, Bóg twój, dokona obrzezania twego serca i serc twych potomków, żebyś miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, po to, abyś żył.
9.BRYTYJKAI obrzeże Pan, Bóg twój, twoje serce i serce twego potomstwa, abyś miłował Pana, Boga twego, z całego serca twego i z całej duszy twojej, abyś żył.
10.POZNAŃSKAJahwe, twój Bóg, poskromi serce twoje i serce twego potomstwa, abyś miłował twego Boga, Jahwe, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i abyś żył.
11.WARSZ.PRASKAJahwe, twój Bóg, dokona obrzezania twojego serca oraz serc twoich potomków, żebyś kochał Jahwe, twojego Boga, z całego twego serca i z całej twojej duszy, abyś mógł żyć [długo].
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY, twój Bóg, przysposobi twe serce oraz serce twojego potomstwa, byś miłował WIEKUISTEGO, twojego Boga, całym sercem i całą twoja duszą, w celu twojego życia.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN, twój Bóg, obrzeza też twoje serce i serce twojego potomstwa, byś darzył miłością PANA, twojego Boga, z całego swojego serca i z całej swojej duszy - i dzięki temu żył.