« 5Moj 30:20 5 Księga Mojżeszowa 31:1 5Moj 31:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA odszedw Mojżesz wymowił jest wszytka słowa ta to ku wszemu Israhelowi
2.WUJEK.1923Szedł tedy Mojżesz i mówił wszystkie te słowa do wszystkiego Izraela,
3.GDAŃSKA.1881Przyszedłszy tedy Mojżesz, opowiedział te słowa wszystkiemu Izraelowi,
4.GDAŃSKA.2017Potem Mojżesz poszedł i powiedział te słowa całemu Izraelowi.
5.CYLKOWI poszedł Mojżesz i wypowiedział te słowa wszystkiemu Israelowi, -
6.KRUSZYŃSKIMojżesz zwrócił się jeszcze i przemówił temi słowy do całego Izraela,
7.MIESESMojżesz poszedł i powiedział słowa te wszystkim [Synom] Izraela, –
8.TYSIĄCL.WYD5I jeszcze Mojżesz odezwał się tymi słowami do Izraela:
9.BRYTYJKAPotem poszedł Mojżesz i przemówił w te słowa do całego Izraela,
10.POZNAŃSKATak to zakończył Mojżesz swoje przemowy do całego Izraela.
11.WARSZ.PRASKAZnów zwrócił się Mojżesz do całego Izraela i powiedział tak:
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Mojżesz poszedł i wypowiedział te słowa całemu Israelowi;
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem Mojżesz poszedł i w tych słowach przemówił do całego Izraela: