« 5Moj 34:9 5 Księga Mojżeszowa 34:10 5Moj 34:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI nie wznikł jest więcszy prorok w Israhel jako Mojżesz, ktoregoż znał Pan z oblicza w oblicze,
2.WUJEK.1923(34:11) I nie powstał napotem prorok w Izraelu jako Mojżesz, któregoby znał Pan twarzą w twarz:
3.GDAŃSKA.1881I nie powstał prorok więcej w Izraelu podobny Mojżeszowi, którego by tak znał Pan, twarzą w twarz.
4.GDAŃSKA.2017I nie powstał już prorok w Izraelu równy Mojżeszowi, którego PAN znał twarzą w twarz;
5.CYLKOWI nie powstał więcej prorok w Israelu jako Mojżesz, którego znał Wiekuisty z oblicza w oblicze, -
6.KRUSZYŃSKINie powstał w Izraelu prorok większy nad Mojżesza, który twarz w twarz znał Boga,
7.MIESESA[le już] nie nastał więcej prorok w Izraelu, jak Mojżesz, któremu Się objawił Wiekuisty wprost, –
8.TYSIĄCL.WYD5Nie powstał więcej w Izraelu prorok podobny do Mojżesza, który by poznał Pana twarzą w twarz,
9.BRYTYJKAI nie powstał już w Izraelu prorok taki jak Mojżesz, z którym by Pan obcował tak bezpośrednio,
10.POZNAŃSKANie powstał już nigdy w Izraelu prorok równy Mojżeszowi, który obcował z Jahwe twarzą w twarz;
11.WARSZ.PRASKANie było już potem nigdy w Izraelu proroka tak wielkiego jak Mojżesz, zarówno dlatego, że Jahwe patrzył na niego twarzą w twarz, jak i dlatego,
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A w Israelu nie powstał więcej prorok taki jak Mojżesz, którego WIEKUISTY znał z oblicza w oblicze,
13.EIB.BIBLIA.2016.LITNie powstał już jednak w Izraelu prorok taki jak Mojżesz, z którym PAN obcowałby twarzą w twarz.