« 5Moj 34:10 5 Księga Mojżeszowa 34:11 5Moj 34:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPwe wszech dziwiech i znamionach, jeż to jemu przykazał, aby czynił w ziemi ejipskiej faraonowi i wszem sługam jego i wszej ziemi jego,
2.WUJEK.1923(34:12) We wszystkich znakach i cudach, które posłał przezeń, żeby czynił w ziemi Egipskiéj Pharaonowi i wszystkim sługom jego i wszystkiéj ziemi jego,
3.GDAŃSKA.1881We wszystkich znakach, i cudach, dla których go był posłał Pan, aby je czynił w ziemi Egipskiej przed Faraonem i przed wszystkimi sługami jego, i przed wszystką ziemią jego.
4.GDAŃSKA.2017We wszystkich znakach i cudach, dla których PAN posłał go, by je czynił w ziemi Egiptu wobec faraona, wszystkich jego sług i całej jego ziemi;
5.CYLKOWTak ze względu na wszystkie znamiona i cuda, dla których go był wysłał Wiekuisty, aby je spełnił w ziemi Micraim nad Faraonem i nad wszystkimi sługami, i nad całym krajem jego, -
6.KRUSZYŃSKIani co do wszystkich znaków i cudów, jakie Bóg zesłał przezeń, aby się spełniły w Egipcie nad faraonem, nad wszystkimi sługami jego i nad całym krajem jego,
7.MIESESco do wszystkich znaków i cudów, dla dokonywania których w Kraju Egipskim: na Faraonie, na jego wszystkich sługach i na jego całym kraju jego, – posłał go Wiekuisty,
8.TYSIĄCL.WYD5ani równy we wszystkich znakach i cudach, które polecił mu Pan czynić w ziemi egipskiej wobec faraona, wszystkich sług jego i całego jego kraju;
9.BRYTYJKAPrzez wszystkie znaki i cuda, dla których posłał go Pan, aby je czynił w ziemi egipskiej nad faraonem i wszystkimi jego sługami, i całą jego ziemią,
10.POZNAŃSKAposłał go Jahwe, by [zdziałał] te wszystkie znaki i cuda, wypełniając je w ziemi egipskiej wobec faraona, wszystkich jego sług i całego jego kraju.
11.WARSZ.PRASKAże Bóg dokonał przez niego wielu znaków i cudów, posyłając go do ziemi egipskiej, aby pokonał faraona, wszystkich jego poddanych i cały jego kraj.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.ze względu na wszystkie znaki i cuda, dla których go WIEKUISTY wysłał, aby je spełnił w ziemi Micraim, nad faraonem, nad wszystkimi sługami oraz nad całym jego krajem;
13.EIB.BIBLIA.2016.LITWyraziło się to przez wszystkie znaki i cuda, których PAN polecił mu dokonać w Egipcie wobec faraona i wszystkich jego sług w całej jego ziemi.