« 5Moj 34:1 5 Księga Mojżeszowa 34:2 5Moj 34:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa do wszego Neptalima i ziemię Effraimowę i Manassowę, i wszytkę ziemię Judowę aż do morza poślednego
2.WUJEK.1923I wszystkiego Nephthali, i ziemię Ephraim i Manasse, i wszystkę ziemię Judy aż do morza ostatniego:
3.GDAŃSKA.1881I wszystkę ziemię Neftalimowę, i ziemię Efraimowę, i Manasesowę, i wszystkę ziemię Judowę aż do morza ostatniego.
4.GDAŃSKA.2017I całą ziemię Neftalego, ziemię Efraima i Manassesa oraz całą ziemię Judy aż po Morze Zachodnie;
5.CYLKOWI całą ziemię Naftali, i ziemię Efraima i Menaszy, i całą ziemię Jehudy, aż do morza krańcowego;
6.KRUSZYŃSKIcały obszar Naftalego ziemię Efraima i Manassesa, oraz cały kraj judzki aż do morza zachodniego,
7.MIESEScałego Naftalego, krainę Efraima i Menasego, cały Kraj Judejski, aż do Morza Zachodniego,
8.TYSIĄCL.WYD5całą - Neftalego, ziemię Efraima i Manassesa, całą krainę Judy aż po Morze Zachodnie,
9.BRYTYJKACały okrąg Naftaliego, ziemię Efraima i Manassesa, całą ziemię judzką, aż po Morze Zachodnie,
10.POZNAŃSKAcały [obszar] Neftalego, ziemię Efraima i Manassego, całą krainę Judy aż po Morze Zachodnie,
11.WARSZ.PRASKAziemię Neftalego, kraj Efraima i Manassesa, całą krainę Judy aż po Morze Zachodnie,
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i całą ziemię Naftalego, i ziemie Efraima, i Menaszy, i całą ziemie Jehudy, aż do krańcowego morza.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITcały obszar Naftalego, ziemię Efraima i Manassesa, całą ziemię Judy aż po Morze Zachodnie,