« 5Moj 34:3 5 Księga Mojżeszowa 34:4 5Moj 34:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi rzekł jest Pan k niemu: „Toć jest ziemia, za ktorążem to przysiągł Abramowi, Izaakowi a Jakobowi rzekąc: Siemieniu twemu dam ją. Widziałeś ją oczyma swyma, ale nie wnidziesz do niej”.
2.WUJEK.1923I rzekł Pan do niego: Tać jest ziemia, o którąm przysiągł Abrahamowi, Izaakowi i Jakóbowi, mówiąc: Nasieniu twemu dam ją: widziałeś ją oczyma swemi, ale nie przejdziesz do niéj.
3.GDAŃSKA.1881Tedy mu rzekł Pan: Tać jest ziemia, o którąm przysiągł Abrahamowi, Izaakowi i Jakóbowi, mówiąc: Nasieniu twemu dam ją; pokazałem ją oczom twoim, ale do niej nie wnijdziesz.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy PAN mu powiedział: To jest ziemia, którą poprzysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, mówiąc: Dam ją twemu potomstwu. Pozwoliłem ci ją zobaczyć na własne oczy, ale do niej nie wejdziesz.
5.CYLKOWI rzekł doń Wiekuisty: "Oto ziemia, którąm zaprzysiągł Abrahamowi, Ic'hakowi, i Jakóbowi, mówiąc: potomstwu twemu oddam ją; pokazałem ją oczom twoim, - ale do niej nie wnijdziesz!«
6.KRUSZYŃSKII rzekł Bóg do niego: "To jest kraj, w sprawie którego poprzysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakóbowi, oświadczając: Dam go potomstwu twemu. Dałem ci go widzieć oczyma swemi, lecz tam nie wejdziesz".
7.MIESESi Wiekuisty rzekł do niego: „To jest, oto! Kraj, który zaprzysiągłem Abrahamowi, Izakowi i Jakóbowi, mówiąc: „Oddam go potomstwu twemu. Dałem ci oglądać go na [własne] oczy twoje, ale nie przeprawisz się [przez Jordan, ażeby przybyć] tam”.
8.TYSIĄCL.WYD5Rzekł Pan do niego: Oto kraj, który poprzysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi tymi słowami: Dam go twemu potomstwu. Pozwoliłem ci zobaczyć go własnymi oczami, lecz tam nie wejdziesz.
9.BRYTYJKAI rzekł Pan do niego: To jest ziemia, którą poprzysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, mówiąc: Twojemu potomstwu dam ją; pokazałem ci ją naocznie, lecz do niej nie wejdziesz.
10.POZNAŃSKAI rzekł Jahwe do niego: - Oto jest kraj, który uroczyście przyobiecałem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, mówiąc: "Dam go twoim potomkom". Pozwoliłem, abyś go ujrzał na własne oczy, ale nie wejdziesz tam.
11.WARSZ.PRASKAI powiedział Jahwe do niego: Oto tam znajduje się ziemia, którą poprzysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi tymi słowami: Dam ją waszemu potomstwu. Będziesz ją już widział własnymi oczami, ale nie wejdziesz do niej.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I WIEKUISTY do niego powiedział: Oto ziemia, którą zaprzysiągłem Abrahamowi, Ic'hakowi i Jakóbowi, mówiąc: Oddam ją twojemu potomstwu. Pokazałem ją twoim oczom, ale do niej nie wejdziesz.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas PAN powiedział do niego: To ziemia, którą przysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Obiecałem im, że ich potomstwu ją dam. Pokazałem ci ją i zobaczyłeś ją własnymi oczami, ale do niej nie wejdziesz.