« 5Moj 34:6 5 Księga Mojżeszowa 34:7 5Moj 34:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPMojżesz dwadzieścia a sto lat miał jest, gdyż umarł. Nie zaćmiły się oczy jego ani jego zęby są się ruszały.
2.WUJEK.1923Mojżeszowi sto i dwadzieścia lat było, gdy umarł: a nie zaćmiło się oko jego, ani się poruszyły zęby jego.
3.GDAŃSKA.1881A Mojżesz miał sto i dwadzieścia lat, gdy umarł; nie zaćmiło się oko jego, ani się naruszyła czerstwość jego.
4.GDAŃSKA.2017Mojżesz miał sto dwadzieścia lat, gdy umarł. Jego wzrok nie był przyćmiony i jego siła go nie opuściła.
5.CYLKOWMojżesz zaś miał sto dwadzieścia lat, gdy umarł; nie przytępiło się oko jego, i nie znikła świeżość jego.
6.KRUSZYŃSKIMojżesz miał sto dwadzieścia lat, gdy umarł; wzrok jego nie był przyćmiony i siła jego nie ustała.
7.MIESESMojżesz liczył sto dwadzieścia lat, gdy umarł; [niemniej] nie przyćmił się jego wzrok, ni go nie odbiegła czerstwość jego.
8.TYSIĄCL.WYD5W chwili śmierci miał Mojżesz sto dwadzieścia lat, a wzrok jego nie był przyćmiony i siły go nie opuściły.
9.BRYTYJKAA Mojżesz miał sto dwadzieścia lat w chwili swojej śmierci, ale wzrok jego nie był przyćmiony i nie ustała jego świeżość.
10.POZNAŃSKAMojżesz miał sto dwadzieścia lat, kiedy umierał, ale wzrok jego nie był przyćmiony ani nie opuściła go siła życiowa.
11.WARSZ.PRASKAUmierając, miał Mojżesz sto dwadzieścia lat, ale wzrok jego nie był jeszcze przyćmiony i wcale nie opuściły go siły.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Mojżesz miał sto dwadzieścia lat, kiedy umarł; nie przytępiło się jego oko oraz nie znikła jego świeżość.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITMojżesz w chwili śmierci miał sto dwadzieścia lat. Nie osłabł jego wzrok i nie stracił on swojego wigoru.