« 5Moj 34:8 5 Księga Mojżeszowa 34:9 5Moj 34:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle Jozue syn Nunow napełnion jest ducha mądrości, bo Mojżesz włożył nań? ręce swoi, i słuchali jego synowie israelszczy, i uczynili, jakoż przykazał Pan Mojżeszowi.
2.WUJEK.1923(34:9) A Jozue, syn Nun, napełnion jest Ducha mądrości; bo Mojżesz nań włożył ręce swoje. (34:10) I byli mu posłuszni synowie Izraelowi i uczynili, jako Pan rozkazał Mojżeszowi.
3.GDAŃSKA.1881Tedy Jozue, syn Nunów, napełniony jest duchem mądrości, bo był włożył Mojżesz ręce swoje nań: i posłuszni mu byli synowie Izraelscy, a czynili, jako przykazał Pan Mojżeszowi.
4.GDAŃSKA.2017A Jozue, syn Nuna, był pełen ducha mądrości, bo Mojżesz włożył na niego swoje ręce. I synowie Izraela byli mu posłuszni i czynili tak, jak PAN nakazał Mojżeszowi.
5.CYLKOWA Jehoszua, syn Nuna, pełen był ducha mądrości, gdyż położył nań Mojżesz ręce swoje, - i słuchali go synowie Israela, i czynili jako rozkazał Wiekuisty Mojżeszowi.
6.KRUSZYŃSKIJozue, syn Nuna, był napełniony duchem mądrości, bo Mojżesz położył swoję ręce na nim. Synowie Izraelowi byli mu posłuszni i wypełniali to, co Bóg rozkazał Mojżeszowi.
7.MIESESa Jozue [Jěhōszūa], syn Nuna, pełen był mądrości ducha, ponieważ Mojżesz położył był na niego ręce swoje, – słuchali go Synowie Izraela i wykonywali [rozkazy jego], – tak, jak Wiekuisty przykazał Mojżeszowi.
8.TYSIĄCL.WYD5Jozue, syn Nuna, pełen był ducha mądrości, gdyż Mojżesz położył na niego ręce. Izraelici słuchali go i czynili, jak im Pan rozkazał przez Mojżesza.
9.BRYTYJKAJozue zaś, syn Nuna, był pełen ducha mądrości, gdyż Mojżesz włożył nań swoje ręce; słuchali go więc synowie izraelscy i postępowali zgodnie z tym, co Pan nakazał przez Mojżesza.
10.POZNAŃSKA[okazało się, że] Jozue, syn Nuna, napełniony był duchem mądrości, albowiem Mojżesz włożył był na niego swe ręce. Synowie Izraela byli mu posłuszni i wypełniali to, co Bóg nakazał Mojżeszowi.
11.WARSZ.PRASKAJozue, syn Nuna, był mężem pełnym ducha mądrości, gdyż Mojżesz włożył na niego swoje ręce. Synowie Izraela słuchali go i postępowali tak, jak im Jahwe nakazał przez Mojżesza.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Jezus, syn Nuna, pełen był Ducha mądrości, gdyż Mojżesz położył na niego swoje ręce. Więc synowie Israela go słuchali, czyniąc tak, jak WIEKUISTY rozkazał Mojżeszowi.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPełen ducha mądrości był teraz Jozue, syn Nuna, ponieważ Mojżesz niegdyś włożył na niego ręce. Izraelici słuchali go więc i postępowali tak, jak przykazał im PAN przez Mojżesza.