« 5Moj 5:14 5 Księga Mojżeszowa 5:15 5Moj 5:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Pamiętaj, żeś i sam służył w Egipcie, i wywiódł cię ztamtąd Pan, Bóg twój, ręką mocną i ramieniem wyciągnionem: i przetóż ci przykazał, abyś zachował dzień Sobotni.
2.GDAŃSKA.1881A pamiętaj, żeś był niewolnikiem w ziemi Egipskiej, i wywiódł cię Pan, Bóg twój, stamtąd ręką możną, i ramieniem wyciągnionem; przetoż ci przykazał Pan, Bóg twój, abyś obchodził dzień sobotni.
3.GDAŃSKA.2017I pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi Egiptu i że PAN, twój Bóg, wyprowadził cię stamtąd potężną ręką i wyciągniętym ramieniem. Dlatego PAN, twój Bóg, nakazał ci obchodzić dzień szabatu.
4.CYLKOWA pamiętaj, żeś niewolnikiem był w ziemi Micraim, i wywiódł cię Wiekuisty, Bóg twój, ztamtąd ręką przemożną, i ramieniem wyciągniętém, a przeto przykazał ci Wiekuisty, Bóg twój, obchodzić dzień Sobotni!
5.KRUSZYŃSKIWspomnij, żeś był niewolnikiem w ziemi egipskiej, i że Jahwe, Bóg twój, wyprowadził cię stamtąd ręką silną i ramieniem wyciągnionem: dlatego rozkazał Jahwe, Bóg twój, zachować dzień szabatu.
6.MIESESPamiętaj, iż byłeś niewolnikiem w Kraju Egipskim, lecz że wywiódł cię [na wolność] Bóg twój Wiekuisty stamtąd przemożną siłą i ramieniem wyciągniętem, – dlatego więc przykazał ci Bóg twój Wiekuisty obchodzić dzień sobotni.
7.TYSIĄCL.WYD5Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg twój, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem: przeto ci nakazał Pan, Bóg twój, strzec dnia szabatu.
8.BRYTYJKAPamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan, twój Bóg, wyprowadził cię stamtąd ręką możną i ramieniem wyciągniętym. Dlatego rozkazał ci Pan, twój Bóg, abyś obchodził dzień sabatu.
9.POZNAŃSKAA pamiętaj, żeś był niewolnikiem w Egipcie i że twój Bóg Jahwe wywiódł cię stamtąd potężną ręką i wyciągniętym ramieniem: dlatego to Jahwe, twój Bóg, nakazał ci obchodzić dzień szabatu.
10.WARSZ.PRASKABędziesz sobie przypominał czasy, kiedy przebywałeś jako niewolnik w Egipcie i jak to Jahwe, twój Bóg, wywiódł cię stamtąd swoją silną prawicą i wyciągniętym ramieniem. To dlatego Jahwe, twój Bóg, kazał ci zachowywać święty dzień szabatu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi Micraim, a WIEKUISTY, twój Bóg, wyprowadził cię stamtąd przemożną ręką oraz wyciągniętym ramieniem, i dlatego WIEKUISTY, twój Bóg, nakazał ci obchodzenie dnia szabatu.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej. Wyprowadził cię stamtąd PAN, twój Bóg, mocną ręką z podniesionym ramieniem. Dlatego nakazał ci PAN, twój Bóg, obchodzić dzień szabatu.