« 5Moj 8:4 5 Księga Mojżeszowa 8:5 5Moj 8:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Abyś rozmyślił w sercu twojem, iż jako człowiek ćwiczy syna swego, tak Pan twój ćwiczył ciebie:
2.GDAŃSKA.1881Poznajże tedy w sercu swem, że jako ćwiczy człowiek syna swego, tak Pan, Bóg twój, ćwiczy ciebie.
3.GDAŃSKA.2017Rozważ więc w swym sercu, że jak człowiek karze swego syna, tak PAN, twój Bóg, karze ciebie.
4.CYLKOWI tak poznaj w sercu swojém, że jako naucza człowiek syna swego, tak Wiekuisty, Bóg twój, naucza ciebie!
5.KRUSZYŃSKIabyś się przekonał w sercu swojem, że jako człowiek ćwiczy syna swego, tak Jahwe, Bóg twój, ciebie ćwiczył,
6.MIESESRozważ więc ze sobą samym [w sercu twojem], iż, jak kto ćwiczy syna swego, – Bóg twój Wiekuisty ćwiczy ciebie.
7.TYSIĄCL.WYD5Uznaj w sercu, że jak wychowuje człowiek swego syna, tak Pan, Bóg twój, wychowuje ciebie.
8.BRYTYJKAPoznaj tedy w swoim sercu, że jak człowiek ćwiczy swego syna, tak Pan, Bóg twój, ćwiczy ciebie.
9.POZNAŃSKAZrozum więc, że twój Bóg, Jahwe, wychowuje ciebie, podobnie jak ojciec [wychowuje] swego syna.
10.WARSZ.PRASKAabyś zrozumiał, że Jahwe, twój Bóg, poucza cię tak, jak ojciec poucza swego syna,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc przez to poznaj w swoim sercu, że jak człowiek naucza swego syna tak WIEKUISTY, twój Bóg, naucza ciebie.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITMożesz więc być zupełnie pewny, że jak człowiek wychowuje swego syna, tak PAN, twój Bóg, wychowuje ciebie.