« 5Moj 8:6 5 Księga Mojżeszowa 8:7 5Moj 8:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Albowiem Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemie dobréj, ziemie strumieni i wód i źródeł: na któréj polach i górach wynikają rzek głębokości:
2.GDAŃSKA.1881Albowiem Pan, Bóg twój, prowadzi cię do ziemi tej dobrej, do ziemi, gdzie są potoki wód, źródła i przepaści wynikające po dolinach i po górach;
3.GDAŃSKA.2017PAN, twój Bóg, prowadzi cię bowiem do ziemi dobrej, do ziemi potoków wód, źródeł i głębin, wytryskających w dolinach i górach;
4.CYLKOWAlbowiem Wiekuisty, Bóg twój, prowadzi cię do ziemi pięknej, do ziemi, gdzie potoki wód, źródła i tonie wypływają po dolinach i górach;
5.KRUSZYŃSKIAlbowiem Jahwe, Bóg twój, prowadzi cię do ziemi dobrej, do ziemi potoków, wody i źródeł głębokich, które wytryskają w dolinie i na górze;
6.MIESESGdy[ż, zaiste!] Bóg twój Wiekuisty wprowadzi cię do Kraju pięknego, Kraju o dolinach wodonośnych [,gdzie] krynice i [podziemne] tonie rozpływają się po równinach i po górach,
7.TYSIĄCL.WYD5Albowiem Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi pięknej, ziemi obfitującej w potoki, źródła i strumienie, które tryskają w dolinie oraz na górze
8.BRYTYJKAGdyż Pan, Bóg twój, wprowadza cię do ziemi pięknej, do ziemi, gdzie bystre rzeki i źródła tryskają w dolinie i na górze;
9.POZNAŃSKABo Jahwe, twój Bóg, przywiedzie cię do żyznej ziemi, do ziemi potoków, źródeł i głębin wodnych, tryskających w dolinach i w górach;
10.WARSZ.PRASKAJahwe, twój Bóg, wprowadzi cię bowiem do wspaniałego kraju, do ziemi potoków i wód tryskających z głęboka, źródeł licznych zarówno na równinach, jak i w górach.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem WIEKUISTY, twój Bóg, prowadzi cię do pięknej ziemi; do ziemi gdzie są potoki wód, gdzie źródła oraz tonie płynące po dolinach i górach.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN, twój Bóg, wprowadza cię bowiem do dobrej ziemi, do ziemi pełnej strumieni wód, zdrojów i źródeł wytryskujących w dolinach i na górach;