« 5Moj 9:25 5 Księga Mojżeszowa 9:26 5Moj 9:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I modląc się mówiłem: Panie Boże, nie zatracaj ludu twego i dziedzictwa twego, któreś odkupił w wielkości twojéj, któreś wywiódł z Egiptu mocną ręką.
2.GDAŃSKA.1881I modliłem się Panu, i rzekłem: Panie Boże, nie zatracajże ludu twego, i dziedzictwa twego, któreś odkupił wielmożnością twoją, któreś wywiódł z Egiptu ręką możną.
3.GDAŃSKA.2017I modliłem się do PANA tymi słowy: Panie BOŻE, nie gub swego ludu i swego dziedzictwa, które odkupiłeś swoją wielkością, które wyprowadziłeś z Egiptu potężną ręką.
4.CYLKOWI modliłem się do Wiekuistego, i rzekłem: Panie, Wiekuisty! Nie gub ludu Twego, i udziału Twego, któryś wyzwolił wielkością Twoją, któryś wywiódł, z Micraim ręką potężną;
5.KRUSZYŃSKIBłagałem Boga i mówiłem: "Panie, Boże, nie zatracaj narodu twego, dziedzictwa swego, któreś odkupił swoją wielkością, któreś wyprowadził z Egiptu ręką silną.
6.MIESESzanosiłem modły do Wiekuistego i rzekłem: „Panie Mój Wiekuisty! nie niszcz ludu Twego, dziedzictwa Twojego, który wyzwoliłeś przez potęgę Swoją, który Ty wywiodłeś [na wolność] z Egiptu mocną ręką.
7.TYSIĄCL.WYD5Modliłem się do Pana, mówiąc: Panie nasz, Boże, nie zatracaj ludu swego i swego dziedzictwa, któreś uwolnił dzięki swej wielkości i wyprowadził z Egiptu mocną ręką.
8.BRYTYJKAModliłem się do Pana tymi słowy: Panie, Boże mój, nie gub swego ludu ani swojego dziedzictwa, które swoją wielkością wyzwoliłeś, który potężną ręką wyprowadziłeś z Egiptu.
9.POZNAŃSKAWięc modliłem się do Jahwe, błagając: - O Panie, Jahwe! Nie gub swego ludu, swego dziedzictwa, które ocaliłeś swą mocą, które wywiodłeś z Egiptu potężną ręką.
10.WARSZ.PRASKAModliłem się tedy do Jahwe, mówiąc: Panie mój, Jahwe, nie unicestwiaj tego ludu! Jest przecież twoim dziedzictwem, ocaliłeś go dzięki Twojej wielkości, a swoją potężną prawicą wyprowadziłeś go z Egiptu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I modliłem się do WIEKUISTEGO, mówiąc: Panie! WIEKUISTY! Nie gub twojego ludu, który wyzwoliłeś Twoją wielkością, i który potężną ręką wyprowadziłeś z Micraim.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITI modliłem się do PANA tymi słowy: Wszechmocny PANIE, nie niszcz swojego ludu, swojego dziedzictwa, które w swojej wielkości odkupiłeś i które z wielką mocą wyprowadziłeś z Egiptu.