« 5Moj 9:26 5 Księga Mojżeszowa 9:27 5Moj 9:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Pomnij na sługi twoje, Abrahama, Izaaka i Jakóba: nie patrz na twardość ludu tego, i na niezbożność i na grzech:
2.GDAŃSKA.1881Wspomnij na służebniki twoje, Abrahama, Izaaka, i Jakóba; nie patrz na zatwardziałość ludu tego, i na niezbożność jego, ani na grzech jego,
3.GDAŃSKA.2017Wspomnij na swoje sługi: Abrahama, Izaaka i Jakuba; nie patrz na zatwardziałość tego ludu, na jego niegodziwość i grzech;
4.CYLKOWWspomnij na sługi Twoje, Abrahama, Ic'haka, i Jakóba! nie zważaj na upór ludu tego, na niegodziwość jego, i na grzeszność jego!
5.KRUSZYŃSKIWspomnij na sługi twe, Abrahama, Izaaka i Jakóba, nie patrz na upór tego narodu, na jego złość i na grzech jego,
6.MIESESPomnij na Swe sługi: na Abrahama, na Izaka, na Jakóba, a nie zważaj na twardość [karku] ludu tego, na niegodziwość jego, ni na grzeszność jego.
7.TYSIĄCL.WYD5Pomnij na sługi twoje: Abrahama, Izaaka i Jakuba. Nie zwracaj uwagi na upór tego ludu, na jego nieprawość i jego grzech,
8.BRYTYJKAWspomnij na swoje sługi, na Abrahama, na Izaaka i na Jakuba, nie zważaj na upór tego ludu, na jego złość i grzech,
9.POZNAŃSKAWspomnij na sługi Twoje: Abrahama, Izaaka i Jakuba. Nie zważaj na oporność Twego ludu, na jego niegodziwość i grzeszność,
10.WARSZ.PRASKAWspomnij na twoje sługi, Abrahama, Izaaka i Jakuba. Nie zważaj na opór tego ludu, na jego przewrotność i występki.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wspomnij na Twoje sługi, na Abrahama, Ic'haka i Jakóba! Nie zważaj na upór tego ludu, na jego niegodziwość oraz na jego grzeszność.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWspomnij na swoje sługi, na Abrahama, Izaaka i Jakuba. Nie zważaj na upór tego ludu, na jego niegodziwość i grzech.