« 5Moj 9:27 5 Księga Mojżeszowa 9:28 5Moj 9:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(9:28) Aby snadź nie rzekli obywatele ziemie, (9:29) Z któréjeś nas wywiódł: Nie mógł ich Pan wprowadzić do ziemie, którą im obiecał, i nienawidział ich: przeto je wywiódł, aby je pobił na puszczy.
2.GDAŃSKA.1881By snać nie rzekli obywatele ziemi tej, z którejś nas wywiódł: Przeto że nie mógł Pan wprowadzić ich do ziemi, którą im obiecał, albo iż je miał w nienawiści, wywiódł je, aby je pobił na puszczy.
3.GDAŃSKA.2017Aby nie mówiono w tej ziemi, z której nas wyprowadziłeś: Ponieważ PAN nie mógł wprowadzić ich do ziemi, którą im obiecał, i ponieważ ich znienawidził, wyprowadził ich, aby ich zgładzić na pustyni.
4.CYLKOWAby nie rzekli mieszkańcy ziemi, z której wywiodłeś nas: "Przeto, iż nie mógł Wiekuisty wprowadzić ich do ziemi, którą im przyrzekł, i dla nienawiści ku nim, wywiódł ich, aby ich zagubić na pustyni!"
5.KRUSZYŃSKIw obawie, aby w kraju, z któregożeś nas wyprowadził, nie powiedzieli: Jahwe nie ma mocy wprowadzenia ich do kraju, który im przyrzekł i nienawidzi ich, wyprowadzając ich na pustynię, aby pomarli,
6.MIESESAlbowiem będzie mówić kraj, skąd wywiodłeś nas [na wolnośćj: „Z powodu niemożności Wiekuistego, ażeby wprowadzić ich do Kraju, który On zapowiedział im, i z powodu nienawiści Jego do nich – wywiódł On [na wolność] ich z Egiptu, ażeby pozabijać ich w pustyni.”
7.TYSIĄCL.WYD5aby nie mówiono w kraju, z którego nas wyprowadziłeś: Pan nie może doprowadzić ich do kraju, który im przyrzekł. Z nienawiści ku nim wyprowadził ich, aby pomarli na pustyni.
8.BRYTYJKAAby w tej ziemi, z której nas wyprowadziłeś, nie mówiono: Ponieważ Pan nie mógł ich wprowadzić do ziemi, którą im obiecał, i z nienawiści do nich wyprowadził ich, aby ich wygubić na pustyni.
9.POZNAŃSKAaby w kraju, z którego nas wywiodłeś, nie mówiono: "Ponieważ Jahwe nie mógł ich wprowadzić do ziemi, którą im obiecał, i ponieważ ich znienawidził, wywiódł ich, by ich wygubić na pustyni!"
10.WARSZ.PRASKAW przeciwnym razie mieszkańcy kraju, z którego nas wyprowadziłeś, mogliby powiedzieć: Jahwe, ponieważ nie jest w stanie osiedlić ich w kraju, który im przyrzekł, ponieważ ich także nienawidzi, wyprowadził ich z Egiptu po to, żeby wyginęli na pustyni.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Aby nie powiedzieli mieszkańcy ziemi z której nas wyprowadziłeś: Dlatego, że WIEKUISTY nie mógł ich wprowadzić do ziemi, którą im przyrzekł oraz z powodu nienawiści do nich wyprowadził ich, aby ich zniszczyć na pustyni.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech nie dojdzie do tego, by w tej ziemi, z której nas wyprowadziłeś, mówiono: Ponieważ PAN nie był w stanie wprowadzić ich do ziemi, którą im obiecał, to z nienawiści do nich wyprowadził ich, aby wygubić ich na pustyni.