« 5Moj 9:28 5 Księga Mojżeszowa 9:29 5Moj 10:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(9:30) Którzy są lud twój i dziedzictwo twoje, któreś wywiódł w mocy twéj wielkiéj, i w ramieniu twojem wyciągnionem.
2.GDAŃSKA.1881Albowiem oni są ludem twoim, i dziedzictwem twojem, któreś wywiódł w mocy twojej wielkiej, i w ramieniu twojem wyciągnionem.
3.GDAŃSKA.2017Oni są twoim ludem i twoim dziedzictwem, które wyprowadziłeś swą wielką mocą i wyciągniętym ramieniem.
4.CYLKOWA oni wszak lud Twój, i udział Twój, któryś wywiódł w mocy Twojej wielkiej, i ramieniem Twojém podniesioném!"
5.KRUSZYŃSKIA przecież oni są ludem twoim, dziedzictwem twojem, których żeś wyprowadził swoją siłą wielką i ramieniem swem wyciągnionem!"
6.MIESESA oni [jednak] ludem Twoim są, dziedzictwem Twojem, który wywiodłeś [na wolność] z Egiptu, z[apomocą] siły Twojej wielkiej i ramienia Twego podniesionego.”
7.TYSIĄCL.WYD5A oni są przecież Twoim ludem, Twoją własnością, którą wyprowadziłeś z ogromną mocą i wyciągniętym ramieniem.
8.BRYTYJKAA przecież oni są twoim ludem i twoim dziedzictwem, które też wyprowadziłeś swoją wielką mocą i swoim ramieniem wyciągniętym.
9.POZNAŃSKAOni są przecież Twoim ludem, dziedzictwem Twym, któreś wyprowadził swą potężną mocą i ramieniem wyciągniętym.
10.WARSZ.PRASKAMimo to zostali oni Twoim ludem, Twoim dziedzictwem. Wyprowadziłeś ich z Egiptu Twoją mocą i Twoją wyciągniętą prawicą.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A przecież oni są Twoim ludem; Twoim udziałem, który wyprowadziłeś w Twojej wielkiej mocy oraz przy podniesionym Twym ramieniu.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITA oni przecież są Twoim ludem i Twoim dziedzictwem, które wyprowadziłeś w wielkiej swojej mocy i swoim wyciągniętym ramieniem.