« 5Moj 9:3 5 Księga Mojżeszowa 9:4 5Moj 9:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nie mówże w sercu twojem, gdy je wygładzi Pan, Bóg twój, przed tobą: Dla sprawiedliwości mojéj wprowadził mię Pan, abych tę ziemię posiadł, ponieważ dla niezbożności ich wytracone są te narody.
2.GDAŃSKA.1881Nie mówże w sercu swem, gdy je wypędzi Pan, Bóg twój, przed tobą, powiadając: Dla sprawiedliwości mojej wprowadził mię Pan, abym posiadł tę ziemię; ale dla niezbożności narodów onych Pan wygnał je przed twarzą twoją.
3.GDAŃSKA.2017A gdy PAN, twój Bóg, wypędzi ich przed tobą, nie mów w swym sercu: Dzięki mojej sprawiedliwości PAN mnie wprowadził, abym posiadł tę ziemię. Lecz z powodu niegodziwości tych narodów PAN wygnał je przed tobą.
4.CYLKOWNie mów wszakże w sercu swém, gdy je wyruguje Wiekuisty, Bóg twój, przed obliczem twojém, - powiadając: dla zasługi mojej przywiódł mnie Wiekuisty, abym posiadł tę ziemię, - a dla niegodziwości tych narodów Wiekuisty wypędza je przed obliczem twojém; -
5.KRUSZYŃSKINie mów w sercu swojem, gdy Jahwe, Bóg twój, wypędzi ich przed tobą, oświadczając: "To dzięki mej sprawiedliwości Bóg mnie poprowadził, aby wziąć ten kraj w posiadanie". To dzięki ich przewrotności Bóg ich wypędził przed tobą.
6.MIESES[Lecz] nie mawiaj w sercu swojem, gdy Bóg twój Wiekuisty będzie wypierał ich przed tobą, – mówiąc: „Gwoli nieskazitelności mojej wprowadził Wiekuisty mnie, ażeby Kraj ten zająć na dziedziczną własność”, oraz iż, z powodu niegodziwości narodów owych Bóg twój Wiekuisty usuwa ich przed tobą.
7.TYSIĄCL.WYD5Nie mów w sercu, gdy Pan, Bóg twój, pokona ich przed tobą: Dzięki mej sprawiedliwości dał mi Pan tę ziemię w posiadanie; bo z powodu nieprawości tych ludów Pan wypędził je przed tobą.
8.BRYTYJKALecz gdy Pan, Bóg twój, wypędzi ich przed tobą, nie mów w swoim sercu: Przez wzgląd na moją sprawiedliwość wprowadził mnie Pan, abym wziął w posiadanie tę ziemię, a z powodu niegodziwości tych narodów wypędził je Pan przed tobą.
9.POZNAŃSKAGdy już twój Bóg, Jahwe, wyrzuci ich przed tobą, nie pomyśl jednak sobie: "To dla mojej sprawiedliwości wywiódł mnie Jahwe, abym posiadł tę ziemię" - gdyż dla niegodziwości tych narodów wypędza je Jahwe przed tobą.
10.WARSZ.PRASKATylko nie pomyśl, gdy Jahwe, twój Bóg, będzie ich usuwał z twojej drogi, że to ze względu na twoją sprawiedliwość Jahwe daje ci w posiadanie ten kraj.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak gdy WIEKUISTY, twój Bóg, wyruguje ich przed twym obliczem, nie mów w swoim sercu, że dla mojego czynu sprawiedliwości przyprowadził mnie WIEKUISTY, abym posiadł tą ziemię; ale z powodu niegodziwości tych narodów, WIEKUISTY wypędza je przed twoim obliczem.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy PAN, twój Bóg, wyprze ich już przed tobą, to nie pomyśl sobie: To dzięki mojej sprawiedliwości PAN mnie tu wprowadził, abym posiadł tę ziemię - co by znaczyło, że z powodu niegodziwości tych narodów PAN je przed tobą wypędził.