« 5Moj 9:8 5 Księga Mojżeszowa 9:9 5Moj 9:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Gdym wstąpił na górę, abych wziął tablice kamienne, tablice przymierza, które uczynił z wami Pan: i trwałem na górze czterdzieści dni i nocy, chleba nie jedząc i wody nie pijąc.
2.GDAŃSKA.1881Gdym wstąpił na górę, abym wziął tablice kamienne, tablice przymierza, które uczynił Pan z wami, i trwałem na górze czterdzieści dni, i czterdzieści nocy, chleba nie jedząc, ani wody pijąc:
3.GDAŃSKA.2017Gdy wstąpiłem na górę, aby otrzymać kamienne tablice, tablice przymierza, które PAN zawarł z wami, przebywałem na górze przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, nie jedząc chleba i nie pijąc wody.
4.CYLKOWGdym wstąpił na górę, by wziąć tablice kamienne, tablice przymierza, które zawarł Wiekuisty z wami, i przebyłem na górze czterdzieści dni, i czterdzieści nocy, chleba nie jadłem, ani wody nie piłem;
5.KRUSZYŃSKIGdy wszedłem na górę, aby odebrać tablice kamienne, tablice przymierza, które Bóg zawarł z wami i pozostawałem na górze przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, nie jedząc chleba, ani nie pijąc wody;
6.MIESESGdy [mianowicie] wyszedłem na Górę, ażeby otrzymać tablice kamienne, Tablice Przymierza, które Wiekuisty zawarł z wami, i ja na Górze przebywałem przez czterdzieści dni i przez czterdzieści nocy, – nie jadałem [wówczas] chleba, ni nie piłem wody, –
7.TYSIĄCL.WYD5Gdy wszedłem na górę, by otrzymać kamienne tablice przymierza, zawartego z wami przez Pana, i czterdzieści dni oraz czterdzieści nocy przebywałem na górze, nie jedząc chleba, nie pijąc wody,
8.BRYTYJKAGdy wstąpiłem na górę, aby przyjąć kamienne tablice, tablice przymierza, które Pan zawarł z wami, przebywałem na górze przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, nie jedząc chleba i nie pijąc wody,
9.POZNAŃSKAKiedy wszedłem na górę, aby otrzymać kamienne tablice - tablice Przymierza, które Jahwe zawarł z wami, przebywałem na górze czterdzieści dni i czterdzieści nocy, nie jedząc chleba i nie pijąc wody.
10.WARSZ.PRASKAKiedy wszedłem na górę, żeby odebrać kamienne tablice, tablice przymierza, które Jahwe zawarł z wami, pozostałem na niej przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, nie jedząc chleba i nie pijąc wody.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdy wszedłem na górę, aby wziąć kamienne tablice, tablice Przymierza, które zawarł z wami WIEKUISTY i byłem na górze czterdzieści dni oraz czterdzieści nocy oraz nie jadłem chleba, ani nie piłem wody
12.EIB.BIBLIA.2016.LITByło to wówczas, gdy wszedłem na górę, aby otrzymać kamienne tablice, tablice Przymierza, które PAN zawarł z wami. Przebywałem tam, na górze, przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy. Nie jadłem chleba ani nie piłem wody.