« Flp 2:28 List do Filipian 2:29 Flp 2:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przyjmicie go przeto w Panu, ze wszelaką radością i takowe w uczciwości miejcie.
2.WUJEK.1923(2:28) Przyjmijcie go tedy w Panu z wszelakiem weselem, a takowe we czci miejcie;
3.RAKOW.NTPrzyjmiciesz go tedy w Panu z wszelakim weselem; a takowe we czci miejcie.
4.GDAŃSKA.1881Przyjmijcież go tedy w Panu ze wszystkiem weselem; a takich w poczciwości miejcie;
5.GDAŃSKA.2017Przyjmijcie go więc w Panu z całą radością i miejcie takich w poszanowaniu;
6.JACZEWSKIPrzyjmijcie go tedy ze wszelką w Panu radością, a jego i jemu podobnych miejcie we czci.
7.SYMONPrzyjmijcie go tedy w Panu z wszelkiem weselem, i takich ludzi we czci miejcie:
8.MARIAWICIPrzyjmijcież go tedy z wszelką radością w Panu; i takich miejcie w poważaniu,
9.DĄBR.WUL.1973Przyjmijcie go przeto w Panu ze wszelkim weselem i okażcie mu cześć,
10.DĄBR.GR.1961Przyjmijcie go przeto w Panu z całą radością i okazujcie cześć takim ludziom.
11.TYSIĄCL.WYD5Przyjmijcie więc go w Panu z całą radością! A takich jak on otaczajcie czcią,
12.BRYTYJKAPrzyjmijcie go więc w Panu z wielką radością i miejcie takich ludzi w poszanowaniu,
13.POZNAŃSKAPrzyjmijcie go zatem w Panu z całą radością i miejcie takich (jak on) w poszanowaniu.
14.WARSZ.PRASKAPrzyjmijcie go więc w Panu z całą radością. W ogóle takich jak on otaczajcie szczególną czcią,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem z całą radością przyjmijcie go w Panu oraz miejcie takich w poważaniu;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzyjmijcie go zatem w Panu z wielką radością. Szanujcie takich ludzi, jak on.
17.TOR.PRZ.Przyjmijcie go więc w Panu z całą radością; a takich ludzi miejcie w poszanowaniu.