« Flp 3:10 List do Filipian 3:11 Flp 3:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Owa jako przyśpieję do powstania martwych.
2.WUJEK.1923Jeźlibym jako zabieżał ku powstaniu, które jest z martwych.
3.RAKOW.NTOwabym jako zabieżał ku powstaniu umarłych.
4.GDAŃSKA.1881Owabym jakimkolwiek sposobem doszedł do powstania z martwych.
5.GDAŃSKA.2017Abym jakimkolwiek sposobem dostąpił powstania z martwych.
6.JACZEWSKIi bylebym zasłużył sobie zmartwychwstać kiedyś.
7.SYMONiżbym przyszedł jako do powstania z martwych.
8.MARIAWICIjako dobiegł do powstania z martwych.
9.DĄBR.WUL.1973aby w jakikolwiek sposób dostąpić powstania z martwych.
10.DĄBR.GR.1961aby w każdym wypadku dostąpić powstania z martwych.
11.TYSIĄCL.WYD5dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych.
12.BRYTYJKAAby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania.
13.POZNAŃSKAdojdę do chwalebnego powstania z martwych.
14.WARSZ.PRASKAmieć nadzieję powrotu z martwych do życia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.obym jakoś doszedł do powstania z martwych.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITaby tak czy inaczej dostąpić zmartwychwstania.
17.TOR.PRZ.2023Obym w jakiś sposób przeszedł do powstania z martwych.