« Flp 3:12 List do Filipian 3:13 Flp 3:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bracia, ja siebie (za takiego) niemam żebym pojmał, jedno lecz (czynię) że co wtyle zapamiętawając, a co naprzód (do tego się) ciągnąc.
2.WUJEK.1923Bracia! jaćnie rozumiem, iżbych i uchwycił; lecz jedno czynię, że tego, co nazad jest, zapamiętywając, a do tego wprzód wyciągając się,
3.RAKOW.NTBracia! ja o sobie nie rozumiem iżbych już uchwycił. Lecz jedno czynię, onychci rzeczy które za mną są zapamiętywając, a do tych się, które przedemną, wyciągając,
4.GDAŃSKA.1881Bracia! jać o sobie nie rozumiem, żebym już uchwycił.
5.GDAŃSKA.2017Bracia, ja o sobie nie myślę, że już pochwyciłem. Lecz jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, a zdążając do tego, co przede mną;
6.JACZEWSKIBracia, powtarzam raz jeszcze, ja nie twierdzę, abym te wszystkie łaski pozyskał. Jednego tylko zdołałem dokonać: puściłem w niepamięć to, com porzucił, a ściągnąłem rękę po to, co było pierwej.
7.SYMONTak, bracia: ja tego o sobie nie myślę, żebym go już uchwycił: ale to jedno czynię, iż zapominając o tem, co poza mną leży, a wytężając się ku temu, co przedemną,
8.MARIAWICIBracia, ja o sobie nie rozumiem, żebym już uchwycił,
9.DĄBR.WUL.1973Bracia, nie sądzę, abym to już uchwycił. Ale o jednym jestem przekonany, że zapominając o wszystkim, co jest poza mną,
10.DĄBR.GR.1961Bracia, nie sądzę, abym to już uchwycił. Ale o jednym jestem przekonany, że zapominając o wszystkim, co jest poza mną,
11.TYSIĄCL.WYD5Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno [czynię]: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną,
12.BRYTYJKABracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię: zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną,
13.POZNAŃSKABracia, ja nie myślę, że już to osiągnąłem. Ale jedno czynię: zapominając o tym, co poza mną, usilnie podążam ku temu, co przede mną,
14.WARSZ.PRASKANie, bracia, wcale nie myślę, że ja osobiście już osiągnąłem cel [mojego życia]. Staram się bardzo usilnie o jedno: nie myśląc już o tym, co ze mną, skupiam całą uwagę na tym, co przede mną, i
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bracia, ja nie uważam o sobie, że to już pochwyciłem;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBracia, nie uważam się za kogoś, kto już uchwycił. Czynię jedno: Zapominam o tym, co za mną, i uparcie sięgam po to, co przede mną;
17.TOR.PRZ.2023Bracia, ja nie sądzę o sobie, że pochwyciłem,