« Flp 3:2 List do Filipian 3:3 Flp 3:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo my jesteśmy obrzezanie, co duchem Bogu służymy, i chłubiemy się w Christu Jesusie, a nie wciele ufający.
2.WUJEK.1923Albowiem my jesteśmy obrzezaniem, którzy duchem służymy Bogu, i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a nie w ciele ufność mamy.
3.RAKOW.NTAbowiem my jesteśmy obrzezaniem, którzy duchem Bogu służymy i chłubimy się w Christusie Jezusie, a nie w ciele ufamy;
4.GDAŃSKA.1881Albowiem my jesteśmy obrzezaniem, którzy duchem służymy Bogu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele nie ufamy.
5.GDAŃSKA.2017My bowiem jesteśmy obrzezaniem, którzy w duchu służymy Bogu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a nie pokładamy ufności w ciele.
6.JACZEWSKIMy pochodzimy z żydów, lecz w duchu służymy Bogu; chlubimy się z nauki Jezusa Chrystusa, ale w ciele nie pokładamy nadziei.
7.SYMONBo obrzezanymi jesteśmy my, którzy w duchu służymy Bogu, i chlubimy się Jezusem Chrystusem, a w ciele ufności nie pokładamy:
8.MARIAWICIAlbowiem my jesteśmy obrzezaniem, którzy duchem służymy Bogu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a nie w ciele pokładamy ufność,
9.DĄBR.WUL.1973(3:3a) Bo prawdziwie wybranymi jesteśmy my, którzy w duchu służymy Bogu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy,
10.DĄBR.GR.1961Bo prawdziwie wybrani jesteśmy my, którzy w duchu Bożym służymy i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy,
11.TYSIĄCL.WYD5My bowiem jesteśmy prawdziwie ludem obrzezanym - my, którzy sprawujemy kult w Duchu Bożym i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a nie pokładamy ufności w ciele.
12.BRYTYJKAMy bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy.
13.POZNAŃSKABo prawdziwie obrzezani to my jesteśmy, którzy pod wpływem Ducha czcimy Boga i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a nie pokładamy ufności w ciele.
14.WARSZ.PRASKATo my właśnie jesteśmy [a nie oni] ludem prawdziwie obrzezanym, my, którzy służymy Bogu przez Jego Ducha i całą naszą ufność pokładamy w Jezusie Chrystusie, a nie w ludzkim ciele.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo to my jesteśmy obrzezaniem, służąc Duchowi Boga oraz chlubiąc się w Chrystusie Jezusie; a nie będąc zjednani w cielesnej naturze.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTo my bowiem należymy do obrzezanych, my, którzy czcimy Boga w duchu, szczycimy się Chrystusem Jezusem i nie liczymy na korzyści związane z pochodzeniem lub osiągnięciami.
17.TOR.PRZ.2023My bowiem jesteśmy obrzezaniem, my, którzy służymy w duchu Bogu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele nie pokładamy ufności.