« Flp 3:8 List do Filipian 3:9 Flp 3:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I znalazłbym się wniem niemając swej sprawiedliwości, która z zakonu, ale która przez wiarę Christusowę (onę) która z Boga sprawiedliwość dla wiary.
2.WUJEK.1923I był nalezion w nim, nie mając sprawiedliwości mojéj, która jest z zakonu; ale tę, która jest z wiary Chrystusa Jezusa, która z Boga jest sprawiedliwość przez wiarę,
3.RAKOW.NTI byłbym nalezion w nim, nie mając mojej sprawiedliwości onej z zakonu, ale onę która jest przez wiarę Christusowę, onę z Boga sprawiedliwość która jest w wierze;
4.GDAŃSKA.1881I był znaleziony w nim, nie mając sprawiedliwości mojej, tej która jest z zakonu, ale tę, która jest przez wiarę Chrystusową, to jest sprawiedliwość z Boga, która jest przez wiarę;
5.GDAŃSKA.2017I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej, która jest z prawa, ale tę, która jest przez wiarę Chrystusa, to jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę;
6.JACZEWSKIi bylebym przezeń znalazł nie to usprawiedliwienie, które jest z zakonu, ale to, które jest z wiary Jezusa Chrystusa, które jest usprawiedliwieniem Bożem przez wiarę.
7.SYMONi był w nim znalezion nie z moją sprawiedliwością, która jest z zakonu; ale z tą, która jest z wiary w Chrystusa Jezusa: ze sprawiedliwością, która jest z Boga przez wiarę:
8.MARIAWICIi żebym był znaleziony w Nim nie mającym swej sprawiedliwości, która jest z Zakonu, ale mającym tę, która jest z wiary Jezusa Chrystusa, która z Boga jest, sprawiedliwość w wierze,
9.DĄBR.WUL.1973Oby znaleziono mię w nim nie z tą moją sprawiedliwością, która jest z Zakonu, ale z tą, która płynie z wiary w Chrystusa Jezusa, ze sprawiedliwością, która jest z Boga przez wiarę.
10.DĄBR.GR.1961Oby znaleziono mnie w nim nie z tą moją sprawiedliwością, która jest z Zakonu, ale z tą, która płynie z wiary w Chrystusa, ze sprawiedliwością, która jest z Boga przez wiarę.
11.TYSIĄCL.WYD5i znalazł się w Nim - nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną dzięki wierze w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze -
12.BRYTYJKAI znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, na podstawie wiary,
13.POZNAŃSKAbyle bym tylko mógł zdobyć Chrystusa i w Nim się znaleźć, nie mając mojej sprawiedliwości (płynącej) z Prawa, ale tę, którą daje wiara w Chrystusa - Bożą, opartą na wierze.
14.WARSZ.PRASKAi zjednoczyć się z Nim całkowicie. I wcale już nie twierdzę, że sam dostąpiłem usprawiedliwienia [wskutek dokonania pewnych uczynków nakazanych] przez Prawo, lecz jestem przekonany, że sprawiedliwość, jaką posiadam, otrzymałem od Boga dzięki wierze w Chrystusa; sprawiedliwości takiej udziela Bóg każdemu, kto wierzy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.oraz został w nim znaleziony, nie mając mojej sprawiedliwości z Prawa Mojżesza, ale tą, z wiary Jezusa Chrystusa sprawiedliwość z Boga dzięki wierze.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITi odnaleźć się w Nim, nie dzięki mojej sprawiedliwości mierzonej normą Prawa, lecz tej, która pochodzi z zawierzenia Chrystusowi i ma swoje źródło w Bogu - dzięki sprawiedliwości opartej na wierze.
17.TOR.PRZ.I zostać znalezionym w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, która jest z Prawa, ale tę, która jest przez wiarę Chrystusa, sprawiedliwość z Boga przez wiarę,