« Kol 1:9 List do Kolosan 1:10 Kol 1:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Abyście chodzili godnie panu, we wszem się (mu) podobając, w każdem uczynku dobrem owoc nosząc, i rostąc w poznaniu Boga.
2.WUJEK.1923Abyście chodzili godnie, Bogu we wszem się podobając, w każdym uczynku dobrym owoc przynosząc i rosnąc w znajomości Bożéj,
3.RAKOW.NTAbyście chodzili godnie Pana, ku wszelkiemu upodobaniu, w każdym uczynku dobrym owoc przynosząc, i rostąc w znajomości Bożej;
4.GDAŃSKA.1881Abyście chodzili przystojnie przed Panem ku wszelkiemu jego upodobaniu, w każdym uczynku dobrym owoc przynosząc i rosnąc w znajomości Bożej,
5.GDAŃSKA.2017Abyście postępowali w sposób godny Pana, by podobać mu się we wszystkim, w każdym dobrym uczynku wydając owoc i wzrastając w poznawaniu Boga;
6.JACZEWSKIabyście zgodnie z tą wolą żyli; aby sprawy wasze podobały się Bogu; abyście z każdego dobrego uczynku odnosili korzyść, i abyście wzrastali w umiejętności Bożej;
7.SYMONabyście chodzili godnie przed Bogiem, we wszystkiem podobając się jemu: przynosząc owoc w każdym uczynku dobrym, i rosnąc w znajomości Boga:
8.DĄBR.WUL.1973Abyście też postępowali w sposób godny Boga podobając mu się, we wszystkim, przynosząc owoc przez każdy dobry uczynek i wzrastając w poznawaniu Boga.
9.DĄBR.GR.1961Abyście też postępowali w sposób godny Pana, podobając mu się we wszystkim, przynosząc owoc przez każdy dobry uczynek i wzrastając w poznawaniu Boga.
10.TYSIĄCL.WYD5by już postępować w sposób godny Pana, ku pełnemu [Jego] upodobaniu, wydając owoce wszelkich dobrych czynów i wzrastając przez głębsze poznanie Boga.
11.BRYTYJKAAbyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga,
12.POZNAŃSKAAbyście postępowali w sposób godny Pana i we wszystkim podobali się Jemu, przynosząc owoc wszelkich dobrych uczynków i wzrastając w poznaniu Boga.
13.WARSZ.PRASKAby postępować w sposób godny Pana; abyście się Mu w pełni podobali; byście wydawali owoce waszych dobrych czynów i stawali się coraz doskonalsi poprzez głębsze poznanie Boga.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Abyście się zachowywali w sposób godny Pana, w celu wszelkiego przypodobania się; przynosząc owoce w każdym szlachetnym uczynku oraz wzrastając pod względem znajomości Boga.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITpo to, byście postępowali w sposób godny Pana, mogli Mu się we wszystkim podobać, wydawali owoc w każdym dobrym czynie i wzrastali w poznaniu Boga,
16.TOR.NOWE.PRZ.Abyście chodzili w sposób godny Pana, dla całkowitego przypodobania się Jemu, przynosząc owoce w każdym dobrym dziele i wzrastając w dogłębnym poznaniu Boga.