« Kol 1:13 List do Kolosan 1:14 Kol 1:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wktórej mamy odkupienie, i odpuszczenie grzechów.
2.WUJEK.1923W którym mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów,
3.RAKOW.NTW którym mamy ono odkupienie przez krew jego, ono odpuszczenie grzechów.
4.GDAŃSKA.1881W którym mamy odkupienie przez krew jego, to jest odpuszczenie grzechów;
5.GDAŃSKA.2017W którym mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów.
6.JACZEWSKISyn ten krwią swoją odkupił nas i odpuścił nam grzechy;
7.SYMONw którym mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów.
8.DĄBR.WUL.1973W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów.
9.DĄBR.GR.1961W nim mamy odkupienie i odpuszczenie grzechów.
10.TYSIĄCL.WYD5w którym mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów.
11.BRYTYJKAW którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.
12.POZNAŃSKAW Nim mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów.
13.WARSZ.PRASKAdzięki któremu dostąpiliśmy odkupienia, a nasze grzechy zostały nam darowane.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W nim, przez jego krew, mamy odkupienie i darowanie grzechów.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITw którym mamy odkupienie, przebaczenie grzechów.
16.TOR.NOWE.PRZ.W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie grzechów,