« Kol 1:25 List do Kolosan 1:26 Kol 1:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tajemnicę zakrytą od wieków, i od rodów, lecz teraz objawiona jest świętym jego.
2.WUJEK.1923Tajemnicę, która była zakryta od wieków i od rodzajów, a teraz oznajmiona jest świętym jego.
3.RAKOW.NTTajemnicę, która była zakryta od wieków i od rodzajów, a teraz oznajmiona jest świętym jego,
4.GDAŃSKA.1881To jest, tajemnicę onę, która była zakryta od wieków i od rodzajów, ale teraz objawiona jest świętym jego.
5.GDAŃSKA.2017Tajemnicę, która była ukryta od wieków i pokoleń, ale teraz została objawiona jego świętym;
6.JACZEWSKISłowem tem jest tajemnica nieznana poprzednim wiekom i pokoleniom, a teraz objawiona świętym Bożym.
7.SYMONczyli oną tajemnicę, która przez cały szereg czasów i wieków zakryta, teraz objawiona została świętym jego,
8.DĄBR.WUL.1973(Jest ono) tajemnicą zakrytą przed wiekami wobec narodów, a teraz objawioną świętym jego,
9.DĄBR.GR.1961(Jest ono) tajemnicą zakrytą przed wiekami wobec narodów, a teraz objawioną jego świętym.
10.TYSIĄCL.WYD5Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, została teraz objawiona Jego świętym,
11.BRYTYJKATajemnicę, zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym jego.
12.POZNAŃSKAMam przekazać wam całą pełnię słowa Bożego. Tajemnica dla (dawnych) wieków i pokoleń zakryta, teraz została objawiona Jego świętym.
13.WARSZ.PRASKAczyli tajemnicy ukrytej od wieków i pokoleń, a teraz objawionej tym, którzy do Niego należą.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.tajemnicę zakrytą od wieków i pokoleń, a teraz objawioną Jego świętym.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITtajemnicę zakrytą od wieków i pokoleń, a teraz objawioną Jego świętym.
16.TOR.NOWE.PRZ.Tajemnicę, która ukryta jest od wieków i pokoleń, teraz natomiast, została ukazana Jego świętym,