« Kol 1:4 List do Kolosan 1:5 Kol 1:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Prze nadzieję odłożoną wam wniebiesiech, którą wprzód słyszeliście w słowie prawdy Ewanielionu które przyszło do was.
2.WUJEK.1923Dla nadzieje, która jest wam odłożona w niebie, którąście słyszeli w słowie prawdy Ewangelii,
3.RAKOW.NTDla onej nadzieje odłożonej wam na niebiesiech, którąście przedtym słyszeli, w mowie prawdy Ewanieliey,
4.GDAŃSKA.1881Dla nadziei onej wam odłożonej w niebiesiech, o którejście przedtem słyszeli przez słowo prawdy, to jest Ewangielii,
5.GDAŃSKA.2017Z powodu nadziei odłożonej dla was w niebie. O niej to przedtem słyszeliście w słowie prawdy ewangelii;
6.JACZEWSKIa to dla spodziewanej nagrody, jaka was czeka w niebiesiech. O nagrodzie tej dowiedzieliście się ze słów prawdziwej Ewangelii,
7.SYMONdla odłożenia wam w niebie nadziei, o której dowiedzieliście się przez słowo prawdy, przez Ewangelję,
8.DĄBR.WUL.1973(A czynicie to) dla nadziei oczekującej was w niebiesiech, o której posłyszeliście w nauce prawdy Ewangelii.
9.DĄBR.GR.1961(A czynicie to) dla nadziei oczekującej was w niebiesiech, o której posłyszeliście w nauce prawdy Ewangelii.
10.TYSIĄCL.WYD5z powodu nadziei [nagrody] odłożonej dla was w niebie. O niej to już przedtem usłyszeliście dzięki głoszeniu prawdy Ewangelii,
11.BRYTYJKADla nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie; o niej to słyszeliście już przedtem w ewangelicznym Słowie prawdy,
12.POZNAŃSKAoczekując (spełnienia się) nadziei w niebie. Słyszeliście już o niej przedtem, kiedy wam głoszono prawdziwą ewangelię.
13.WARSZ.PRASKA[Dziękujemy też Bogu] i za to, że możecie żyć nadzieją przyszłej nagrody, oczekującej na was w niebie. O nagrodzie tej słyszeliście już przedtem dzięki temu, że głoszono wam prawdę Ewangelii,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A to z powodu nadziei złożonej dla was w niebiosach, o której wcześniej usłyszeliście w słowie prawdy Ewangelii,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPobudza was do tego nadzieja, której wypełnienie czeka na was w niebie. Słyszeliście o niej w Słowie prawdy, dobrej nowinie,
16.TOR.NOWE.PRZ.Z powodu nadziei, która jest odłożona dla was w niebiosach, o której wcześniej słyszeliście w słowie prawdy Ewangelii,