« Kol 1:8 List do Kolosan 1:9 Kol 1:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dla tego i my od (onego) dnia któregośmy (to) posłyszeli, nie przestawamy za was modlić się i żędać, abyście się napełnili poznania woli jego we wszelakiej mądrości i zrozumieniu duchownem.
2.WUJEK.1923Dlatego i my ode dnia, któregośmy usłyszeli, nie przestawamy za was się modlić i prosić, abyście byli napełnieni znajomości woli jego we wszelakiéj mądrości i wyrozumieniu duchownem,
3.RAKOW.NTDla tego i my, od któregośmy dnia usłyszeli, nie przestawamy za was się modlić, i żądać abyście byli napełnieni znajomością wolej jego, w każdej mądrości i wyrozumieniu duchownym.
4.GDAŃSKA.1881Dlatego i my od onego dnia, któregośmy to usłyszeli, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście byli napełnieni znajomością woli jego we wszelkiej mądrości i w wyrozumieniu duchownem.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego i my od tego dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić, abyście byli napełnieni poznaniem jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu;
6.JACZEWSKIOtóż i my, jak skoro zasłyszeliśmy o tem, nie przestajemy modlić się za was i prosić Boga, aby dał wam ze wszech miar rozumne i duchowne poznanie swej woli;
7.SYMONDlatego i my od onego dnia, któregośmy to usłyszeli, nie przestajemy modlić się za was, i prosić, abyście byli napełnieni znajomością woli jego we wszelkiej mądrości i wyrozumieniu duchownem:
8.DĄBR.WUL.1973Dlatego też i my od onego dnia, w którym to posłyszeliśmy, nie przestajemy modlić się za was i prosić, abyście napełnieni byli poznaniem woli jego we wszelkiej mądrości i pojmowaniu duchowym.
9.DĄBR.GR.1961Dlatego też i my od tego dnia, gdy to posłyszeliśmy, nie przestajemy modlić się za was i prosić, abyście w całej pełni poznali wolę jego we wszelkiej mądrości i pojmowaniu duchowym.
10.TYSIĄCL.WYD5Przeto i my od dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić [Boga], abyście - przez całą mądrość i duchowe zrozumienie - doszli do pełnego poznania Jego woli,
11.BRYTYJKADlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu,
12.POZNAŃSKADlatego też i my od dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie poprzestajemy modlić się za was i prosić (Boga), abyście w pełni poznali Jego wolę z całą mądrością i zrozumieniem duchowym.
13.WARSZ.PRASKATak też i my od dnia, w którym usłyszeliśmy o tym wszystkim, nie przestajemy modlić się za was, prosząc Boga, abyście mogli poznać dokładnie Jego wolę; abyście posiedli ową mądrość i duchowe zrozumienie konieczne do tego,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z tego powodu i my od dnia w którym to usłyszeliśmy nie ustajemy, modląc się z powodu was i prosząc, byście zostali wypełnieni znajomością Jego woli, w całej mądrości oraz duchowej wiedzy.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego i my od dnia, gdy o tym usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić. Prosimy, aby Bóg napełnił was poznaniem swojej woli we wszelkiej duchowej mądrości i rozeznaniu,
16.TOR.NOWE.PRZ.Dlatego i my, od tego dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy modlić się za was i prosić, abyście zostali napełnieni dogłębnym poznaniem Jego woli w całej mądrości i w duchowym zrozumieniu,