« Kol 2:11 List do Kolosan 2:12 Kol 2:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Społem pogrzebieni znim przez ponurzanie wktórem też społem powstaliście przez wiarę skutku Bożego, który ji wskrzesił zmartwych.
2.WUJEK.1923Pogrzebieni z nim w chrzcie: w którymeście téż powstali przez wiarę skuteczności Boga, który go wzbudził z martwych.
3.RAKOW.NTSpólnie pogrzebieni z nim w ponurzeniu, w którymeście też spólnie wzbudzeni przez wiarę skutecznej mocy Bożej, który wzbudził go od umarłych.
4.GDAŃSKA.1881Pogrzebieni z nim będąc w chrzcie; w którymeście też społem z nim wzbudzeni przez wiarę, którą sprawuje Bóg, który go wzbudził od umarłych.
5.GDAŃSKA.2017Pogrzebani z nim w chrzcie, w którym też razem z nim zostaliście wskrzeszeni przez wiarę, która jest działaniem Boga, który go wskrzesił z martwych.
6.JACZEWSKIPrzyjmując chrzest, razem z Chrystusem złożyliście do grobu starego człowieka, by przez wiarę w Chrystusa przy łasce Bożej zmartwychwstać tak, jak zmartwychwstał Chrystus.
7.SYMONz nim społem pogrzebieni zostaliście we chrzcie, w nim też zmartwychwstaliście przez wiarę w moc Boga, który go wskrzesił.
8.DĄBR.WUL.1973We chrzcie zostaliście razem z nim pogrzebani, w nim też powstaliście przez wiarę w potęgę Boga, który go wskrzesił.
9.DĄBR.GR.1961We chrzcie zostaliście razem z nim pogrzebani, w nim też powstaliście przez wiarę w potęgę Boga, który go wskrzesił.
10.TYSIĄCL.WYD5jako razem z Nim pogrzebani w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił.
11.BRYTYJKAWraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych.
12.POZNAŃSKAZ Nim jesteście pogrzebani przez chrzest. Z Nim też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który wskrzesił Go z martwych.
13.WARSZ.PRASKAPrzyjmując chrzest, zostaliście bowiem razem z Nim współpogrzebani. Równocześnie jednak zostaliście z Nim współwskrzeszeni, dzięki wierze waszej w moc Boga, który zmartwychwskrzesił Chrystusa.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Razem z nim pogrzebani w chrzcie także w nim zostaliście ożywieni dla wiary w działanie Boga, który go wskrzesił z martwych.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITjako pogrzebani wraz z Nim w chrzcie i w chrzcie razem z Nim ożywieni przez wiarę pochodzącą z działania Boga, który wzbudził Chrystusa z martwych.
16.TOR.NOWE.PRZ.Pogrzebani będąc wraz z Nim w chrzcie; w którym też zostaliście współwzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych.