« Kol 2:20 List do Kolosan 2:21 Kol 2:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie dotkni się ani pokuszaj, ani ruszaj.
2.WUJEK.1923"Nie dotykajcie się, ani kosztujcie, ani ruszajcie“:
3.RAKOW.NTNie dotykaj się, ani kosztuj, ani macaj.
4.GDAŃSKA.1881Mówią niektórzy: Nie dotykaj się, ani kosztuj, ani ruszaj;
5.GDAŃSKA.2017Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj;
6.JACZEWSKIMówią wam: tego się nie tykajcie, tego nie jedźcie, tego nie ruszajcie;
7.SYMONNie ruszajcie, ani kosztujcie, ani się dotykajcie?
8.MARIAWICINie dotykajcie się, ani nie kosztujcie, ani nie ujmujcie rękoma,
9.DĄBR.WUL.1973nie ruszać, nie kosztować, nie dotykać.
10.DĄBR.GR.1961nie ruszać, nie kosztować, nie dotykać.
11.TYSIĄCL.WYD5Nie bierz ani nie kosztuj, ani nie dotykaj...!
12.BRYTYJKANie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj?
13.POZNAŃSKANie dotykaj, nie jedz, nie ruszaj?
14.WARSZ.PRASKANie bierz tego! Nie próbuj tamtego! Nie dotykaj jeszcze czegoś innego!
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie miej do czynienia, nie doświadcz, ani nie dotknij.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie dotykaj, nie próbuj, nie ruszaj?
17.TOR.PRZ.2023Nie dotykaj, nie skosztuj, nie zetknij się;