« Kol 2:22 List do Kolosan 2:23 Kol 3:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Które są mając jednak okazanie mądrości wdobrowolnym nabożeństwie i pokorze, i nie folgowaniu ciała, nie we czci jakiej ku napełnieniu ciała.
2.WUJEK.1923Które mają pozór mądrości w zaboboniech i w upokorzeniu i w niefolgowaniu ciału, nie w czci jakiéj ku nasyceniu ciała.
3.RAKOW.NTKtóre rzeczy kstałtci mają mądrości, w dobrowolnym nabożeństwie i w upokorzeniu, i w nie folgowaniu ciału, nie we czci jakiej, ku napełnieniu ciała.
4.GDAŃSKA.1881Które mają kształt mądrości w nabożeństwie dobrowolnie obranem i w pokorze, i w niefolgowaniu ciału; wszakże nie mają żadnej wagi, tylko do nasycenia ciała służą.
5.GDAŃSKA.2017Mają one pozór mądrości w religijności według własnego upodobania, w poniżaniu siebie i nieoszczędzaniu ciała, jednak nie mają żadnej wartości, służą tylko do nasycenia ciała.
6.JACZEWSKIZakazy te, prawda, mają swą zasadę, ale w umiejętności zabobonnej; a nadto, - z powodu umartwiania się, trzymania ciała na wodzy, i niezasadzania doskonałości na nasyceniu ciała, - zdają się być rozumnymi.
7.SYMONktóre mają pozór mądrości dla zmyślonego nabożeństwa, uniżania się, i morzenia ciała, nie służą jednak ku uczciwości, lecz ku zadowoleniu ciała.
8.MARIAWICIktóre mają tylko pozór mądrości w zbytniem nabożeństwie, i w pokorze, i w niefolgowaniu ciału, i nie w żadnej czci ku nasyceniu ciała.
9.DĄBR.WUL.1973Ma to (jedynie) pozór mądrości w zabobonach, uniżaniu się i umartwianiu ciała, a nie zasługuje na cześć (bo służy) nasyceniu ciała.
10.DĄBR.GR.1961Ma to (jedynie) pozór mądrości w samowolnych kultach, uniżaniu się i umartwianiu ciała, a nie zasługuje na cześć (bo służy) nasyceniu ciała.
11.TYSIĄCL.WYD5Przepisy te mają pozór mądrości dzięki wymyślonemu kultowi, uniżaniu siebie i surowości - w odnoszeniu się do ciała, nie dzięki jakimś względom dla zadośćuczynienia ciału.
12.BRYTYJKAMają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów.
13.POZNAŃSKAPrzepisy te mają tylko pozory mądrości na skutek czy to przeceniania własnego pomysłu, czy poniżania samego siebie, czy surowego umartwiania ciała, ale nie posiadają żadnego znaczenia dla opanowania żądzy zmysłów.
14.WARSZ.PRASKASą one wyrazem tylko pozornej mądrości, mądrości pielęgnującej pomysły czysto ludzkie, poniżającej człowieka, nie oszczędzającej ciała i nie okazującej żadnego zrozumienia dla jego cielesności.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaiste, te zasady, które mają podstawę uczoności w dobrowolnie obranym kulcie, pokorze i bezlitosnym traktowaniu ciała nie mają żadnej wartości, oprócz nasycenia cielesnej natury.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJest w nich tyle mądrości, ile może być w dewocji, poniżaniu się i umartwianiu ciała, jednak poza poprawianiem samopoczucia nie mają one żadnej wartości.
17.TOR.PRZ.Które mają wprawdzie pozór mądrości w samowolnej formie kultu religijnego i w poniżaniu się, i w nieoszczędzaniu ciała, ale nie mają żadnej wartości, służą tylko do zaspakajania ciała.