« Kol 3:12 List do Kolosan 3:13 Kol 3:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Znaszając się wespołek i podarowywając sobie wzajem jeśliby kto na kogo miał żal. Jako i Christus podarował wam, tak i wy.
2.WUJEK.1923Jedni drugich znosząc i odpuszczając sobie, jeźli kto ma skargę przeciw komu: jako i Pan odpuścił wam, tak i wy.
3.RAKOW.NTZnaszając jedni drugich, i podarowawszy sobie, jeśliby kto przeciw komu miał skargę; jako też Christus podarował wam, także i wy.
4.GDAŃSKA.1881Znaszając jedni drugich i odpuszczając sobie wzajemnie, jeźli ma kto przeciw komu skargę: jako i Chrystus odpuścił wam, tak i wy.
5.GDAŃSKA.2017Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma skargę przeciw drugiemu: jak i Chrystus przebaczył wam, tak i wy.
6.JACZEWSKIznoście się wzajemnie; przebaczajcie sobie wzajemnie urazy, jeśli jakowe macie; jako Bóg wam przebaczył, tak i wy przebaczajcie sobie.
7.SYMONjedni drugich znosząc i przebaczając sobie, jeśli kto ma skargę przeciw komu: jako Pan przebaczył wam, tak i wy.
8.MARIAWICIjedni drugich cierpliwie znosząc i odpuszczając jeden drugiemu, jeśli kto ma na kogo jaką skargę: jako i Pan odpuścił wam, tak i wy też odpuszczajcie.
9.DĄBR.WUL.1973Znoście jedni drugich i wybaczajcie sobie, jeśli kto ma skargę przeciw komu: jako Pan przebaczył wam, tak i wy.
10.DĄBR.GR.1961Znoście jedni drugich i wybaczajcie sobie, gdyby kto miał skargę przeciw komu: jak Pan przebaczył wam, tak i wy.
11.TYSIĄCL.WYD5znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby ktoś miał coś do zarzucenia drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy.
12.BRYTYJKAZnosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy.
13.POZNAŃSKAznosząc jedni drugich i wybaczając sobie wzajemnie, jeśliby ktoś zawinił przeciwko wam. Jak Pan darował wam, tak i wy innym darujcie.
14.WARSZ.PRASKAZnoście jedni drugich i wybaczajcie sobie nawzajem, gdyby ktoś miał jakiś żal do drugiego. Jak Pan wybaczył wam, tak i wy wybaczajcie jedni drugim.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.znosząc cierpliwie jedni drugich i przebaczając sobie, jeśli ktoś ma przeciwko komuś jakiś zarzut. Jak Chrystus wam przebaczył tak i wy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJako tacy okazujcie jedni drugim wyrozumiałość, gotowi wybaczyć sobie nawzajem, jeśli ktoś ma powód do skargi przeciw drugiemu - jak Chrystus darował wam, tak czyńcie i wy.
17.TOR.PRZ.2023Znosząc jedni drugich i darowując sobie wzajemnie, jeśli miałby ktoś przeciwko komuś skargę; jak Chrystus wam darował, tak i wy.