« Kol 4:18 1 List do Tesaloniczan 1:1 1Tes 1:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574PAweł i Sylwan i Tymotheusz zborowi Sołuńskiemu, w Bogu ojcu naszem i Panu Jesusie Christusie. Łaska wam i pokój.
2.WUJEK.1923Paweł i Sylwan i Tymotheusz kościołowi Thessaloniczan w Bogu Ojcu i w Panu Jezusie Chrystusie:
3.RAKOW.NTPaweł i Sylwan, i Tymotheusz, Zborowi Thessaloniceńskiemu, w Bogu Ojcu i w Panu JEzusie Christusie. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego, i pana Jezusa Christusa.
4.GDAŃSKA.1881Paweł i Sylwan, i Tymoteusz zborowi Tesaloniceńskiemu w Bogu Ojcu i w Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój niech będzie od Boga Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa.
5.GDAŃSKA.2017Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan, który jest w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa.
6.JACZEWSKIPaweł, Sylwan i Tymoteusz. Kościołowi Tessalonickiemu w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój.
7.SYMONPaweł, Sylwan i Tymoteusz Kościołowi Tesaloniczan, który jest w Bogu Ojcu i w Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój!
8.MARIAWICIPaweł, i Sylwan, i Tymoteusz Kościołowi Tessalonickiemu w Bogu Ojcu i w Panu Jezusie Chrystusie: Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa.
9.DĄBR.WUL.1973Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i w Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój.
10.DĄBR.GR.1961Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i w Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój.
11.TYSIĄCL.WYD5Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój!
12.BRYTYJKAPaweł, Sylwan i Tymoteusz do zboru Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie: Łaska wam i pokój.
13.POZNAŃSKAPaweł, Sylwan i Tymoteusz przesyłają pozdrowienia Kościołowi Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie: Łaska wam i pokój.
14.WARSZ.PRASKAPaweł, Sylwan i Tymoteusz do wiernych Kościoła tesalonickiego stanowiących jedno z Bogiem Ojcem i z Panem Jezusem Chrystusem. Niech zstąpi na was łaska i pokój.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Paweł, Sylwan i Tymoteusz do zgromadzenia Tesaloniczan wybranych w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie; łaska wam oraz pokój od Boga, naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPaweł, Sylwanus i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i w Panu Jezusie Chrystusie: Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec, będą waszym udziałem.
17.TOR.PRZ.Paweł i Sylwan, i Tymoteusz do zboru Tesaloniczan w Bogu Ojcu i w Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.