« 1Tes 1:1 1 List do Tesaloniczan 1:2 1Tes 1:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dziękujemy Bogu zawżdy o wszech was, zmiankę o was czyniąc wmodlitwach naszych.
2.WUJEK.1923Łaska wam i pokój. Dziękujemy Bogu zawsze za was wsystkie, wspominając was w modlitwach naszych bez przestanku,
3.RAKOW.NTDziękujemy Bogu zawsze za was wszytkie, wzmiankę o was czyniąc w modlitwach naszych;
4.GDAŃSKA.1881Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wzmiankę czyniąc o was w modlitwach naszych,
5.GDAŃSKA.2017Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, czyniąc wzmiankę o was w naszych modlitwach;
6.JACZEWSKIZawsze za was Bogu składamy dzięki i nigdy nie zapominamy o was w modlitwach naszych,
7.SYMONDziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, ilekroć wspominamy was w modlitwach naszych,
8.DĄBR.WUL.1973Dzięki składamy Bogu zawsze za was wszystkich wspominając was nieustannie w modlitwach naszych
9.DĄBR.GR.1961Dzięki składamy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych
10.TYSIĄCL.WYD5Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach,
11.BRYTYJKADziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych nieustannie,
12.POZNAŃSKASkładamy Bogu nieustanne dzięki za was wszystkich, wspominając was w naszych modlitwach.
13.WARSZ.PRASKANie przestajemy dziękować Bogu za was, pamiętając ciągle w naszych modlitwach
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, czyniąc o was wzmiankę w naszych modlitwach.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITDziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich. Nieustannie wspominamy was w naszych modlitwach,
16.TOR.NOWE.PRZ.Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, gdy wspominamy was w naszych modlitwach.