« 1Tes 1:2 1 List do Tesaloniczan 1:3 1Tes 1:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bez przestanku przypominając skutek wiary waszej, i pracę miłości, i znaszania nadzieje Pana naszego Jesusa Christa, przed Bogiem a ojcem naszym.
2.WUJEK.1923Pamiętając na dzieło wiary waszéj i pracę i miłość i cierpliwość nadzieje Pana naszego Jezusa Chrystusa, przed Bogiem i Ojcem naszym,
3.RAKOW.NTBez przestanku wspominając wasz on uczynek wiary, i onę pracą miłości, i ono wytrwanie nadzieje Pana naszego Jezusa Christusa, przed Bogiem i Ojcem naszym.
4.GDAŃSKA.1881Bez przestanku przypominając skuteczną onę wiarę waszę i onę pracowitą miłość, i onę cierpliwą nadzieję w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, przed Bogiem i Ojcem naszym.
5.GDAŃSKA.2017Nieustannie wspominając wasze dzieło wiary i trud miłości, i wytrwałość w nadziei w naszym Panu Jezusie Chrystusie, przed Bogiem i naszym Ojcem;
6.JACZEWSKIbo mamy na względzie wiarę waszą, i pracę, i miłość, i stałą nadzieję, jaką wedle nauki Pana naszego Jezusa Chrystusa pokładacie w Bogu, Ojca naszym.
7.SYMONbezustannie pamiętając na to, co działa wiara wasza, jak czynną jest wasza miłość, i jak wytrwałą nadzieja wasza w Panu naszym Jezusie Chrystusie, przed Bogiem i Ojcem naszym:
8.MARIAWICIbez przestanku, pamiętając na skutek wiary waszej, i na pracę, i na miłość, i na cierpliwość w oczekiwaniu nadziei Pana naszego Jezusa Chrystusa przed Bogiem i Ojcem naszym;
9.DĄBR.WUL.1973i pamiętając przed Bogiem i Ojcem naszym o dziele waszej wiary, wysiłku miłości i wytrwaniu w nadziei Pana naszego Jezusa Chrystusa.
10.DĄBR.GR.1961i nieustannie przypominając przed Bogiem i Ojcem naszym o dziele waszej wiary, wysiłku miłości oraz wytrwaniu w nadziei Pana naszego Jezusa Chrystusa.
11.TYSIĄCL.WYD5pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym, Jezusie Chrystusie.
12.BRYTYJKAMając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości, i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, przed Bogiem i Ojcem naszym,
13.POZNAŃSKAPamiętamy ciągle przed Bogiem i Ojcem naszym o dziełach, jakich dokonuje wasza wiara, o waszej czynnej miłości i wytrwałej nadziei w Panu naszym Jezusie Chrystusie.
14.WARSZ.PRASKAprzed Bogiem i Ojcem naszym o tym, jak bardzo czynna jest wasza wiara, jak piękne są dzieła waszej miłości i jak wytrwała jest nadzieja, którą pokładacie w Panu Jezusie Chrystusie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nieustannie wspominając przed Bogiem i naszym Ojcem o waszej korzyści wiary, o bólu miłości i o wytrwałości nadziei co do naszego Pana, Jezusa Chrystusa;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITpamiętając o dziele waszej wiary, trudzie miłości i wytrwałości nadziei, którą wiążecie z naszym Panem, Jezusem Chrystusem, przed obliczem Boga, naszego Ojca.
17.TOR.PRZ.Nieustannie przypominając sobie o dziele waszej wiary i o trudzie miłości, i o wytrwałości w nadziei co do Pana naszego Jezusa Chrystusa, przed Bogiem i Ojcem naszym,