« 1Tes 1:3 1 List do Tesaloniczan 1:4 1Tes 1:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wiedząc bracia mili, od Boga (być) wybrane wasze.
2.WUJEK.1923Wiedząc, bracia umiłowani od Boga! o wybraniu waszem,
3.RAKOW.NTWiedząc, bracia umiłowani, że od Boga jest wybranie wasze.
4.GDAŃSKA.1881Wiedząc, bracia umiłowani od Boga, wybranie wasze,
5.GDAŃSKA.2017Wiedząc, umiłowani bracia, że zostaliście wybrani przez Boga;
6.JACZEWSKIWidzimy, bracia mili Bogu, że wybranymi jesteście,
7.SYMONa wiemy też, umiłowani od Boga bracia, i o wybraniu waszem:
8.MARIAWICIwiedząc, bracia mili, że od Boga jest wybraństwo wasze,
9.DĄBR.WUL.1973A wiemy też, umiłowani przez Boga bracia, i o wybraniu waszym,
10.DĄBR.GR.1961A wiemy też, umiłowani przez Boga bracia, jak zostaliście wyróżnieni;
11.TYSIĄCL.WYD5Wiemy, bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym,
12.BRYTYJKAWiedząc, bracia umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani,
13.POZNAŃSKAWiemy też, bracia umiłowani przez Boga, że należycie do Jego wybranych.
14.WARSZ.PRASKAWiemy, bracia, że Bóg was umiłował i wybrał sobie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.wiedząc o waszym wybraniu, umiłowani przez Boga bracia.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITModlimy się o was wiedząc, bracia ukochani przez Boga, że zostaliście wybrani,
17.TOR.PRZ.Wiedząc, bracia umiłowani przez Boga, o wybraniu waszym,