« 1Tes 1:6 1 List do Tesaloniczan 1:7 1Tes 1:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tak, żeście byli wzormi wszem wierzącym w Macedonij, i w Achaij.
2.WUJEK.1923Tak, iżeście się stali wzorem wszystkim wierzącym w Macedonii i w Achai.
3.RAKOW.NTTak, żeście się sstali wy wzormi wszytkim wierzącym w Macedoniey, i Achaiey.
4.GDAŃSKA.1881Tak żeście się wy stali za wzór wszystkim wierzącym w Macedonii i w Achai.
5.GDAŃSKA.2017Tak że staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai.
6.JACZEWSKItak, iż staliście się wzorem dla wszystkich wiernych w Macedonii i Achai.
7.SYMONtak, iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonji i w Achai.
8.MARIAWICItak żeście się stali wzorem i przykładem dla wszystkich wiernych w Macedonii i w Achai.
9.DĄBR.WUL.1973tak że staliście się wzorem dla wszystkich wiernych w Macedonii i w Achai.
10.DĄBR.GR.1961tak że staliście się wzorem dla wszystkich wiernych w Macedonii i w Achai.
11.TYSIĄCL.WYD5tak że okazaliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai.
12.BRYTYJKATak iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achai.
13.POZNAŃSKAże staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai.
14.WARSZ.PRASKAW ten sposób okazaliście się wzorem dla wszystkich wiernych w Macedonii i Achai.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak, że staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii oraz w Achai.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITdo tego stopnia, że staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai.
17.TOR.PRZ.Tak, że wy staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achai.