« 1Tes 1:7 1 List do Tesaloniczan 1:8 1Tes 1:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo od was zabrzmiało słowo pańskie, nie tylko w Macedonij i (w) Achaij, ale i na wszelkiem miejscu wiara wasza ku Bogu rozniosła się, tak że nam niepotrzeba nic mówić.
2.WUJEK.1923Albowiem od was rozsławiona jest mowa Pańska, nie tylko w Macedonii i w Achai; ale na wszelkiem miejscu wiara wasza, która jest ku Bogu, rozeszła się tak, iż nam nie trzeba nic mówić.
3.RAKOW.NTAbowiem od was zabrzmiała mowa Pańska, nie tylko w Macedoniey i Achaiey, ale się też na wszelkim miejscu wiara wasza, która jest ku Bogu, rozeszła, tak iż potrzeby nie mamy mówić co.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem od was się rozgłosiło słowo Pańskie, nie tylko w Macedonii i w Achai, ale się też rozeszła na wszelkie miejsce wiara wasza, która jest w Bogu, tak iż nam nie trzeba, o tem co mówić;
5.GDAŃSKA.2017Od was bowiem słowo Pańskie rozbrzmiewało nie tylko w Macedonii i Achai, ale też wasza wiara w Boga rozkrzewiła się w każdym miejscu, tak że nie trzeba nam mówić czegokolwiek;
6.JACZEWSKIPrzez pośrednictwo wasze słowo Pańskie rozgłosiło się nie tylko w Macedonii i Achai, ale i wszędzie, i gdzie tylko wiadomość o wierze waszej w Boga zaniesioną została; tak, iż nie potrzebujemy o tem mówić,
7.SYMONBo od was rozbrzmiało słowo Pańskie nietylko w Macedonji i w Achai, ale wszędy się rozeszła wiara wasza w Boga, tak, że nam nie trzeba o tem co mówić:
8.DĄBR.WUL.1973Od was bowiem rozniosło się słowo Pańskie nie tylko po Macedonii i po Achai, ale wiara wasza w Boga dotarła wszędzie, tak że nam nawet mówić o tym nie trzeba.
9.DĄBR.GR.1961Od was bowiem rozszerzyło się słowo Pańskie nie tylko w Macedonii i w Achai, ale do wszystkich okolic dotarła wasza wiara w Boga, tak że nawet mówić o tym nie trzeba.
10.TYSIĄCL.WYD5Dzięki wam nauka Pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achai, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, tak że nawet nie potrzebujemy o tym mówić.
11.BRYTYJKAOd was bowiem rozeszło się Słowo Pańskie nie tylko w Macedonii i w Achai, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu, tak iż nie mamy potrzeby o tym mówić;
12.POZNAŃSKADzięki wam słowo Pańskie rozeszło się nie tylko po Macedonii i Achai, ale wieść o waszej wierze w Boga dotarła wszędzie, tak że nie trzeba nawet o tym mówić.
13.WARSZ.PRASKADzięki wam bowiem słowo Pańskie mogło być usłyszane w Macedonii i Achai, a wieści o waszej wierze docierały wszędzie, tak że już nawet nie mamy potrzeby o tym mówić.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż od was rozbrzmiało słowo Pana, nie tylko w Macedonii i w Achai, a wasza wiara względem Boga wyszła na każde miejsce; tak, że nie mamy potrzeby czegoś dodawać.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzecież to właśnie od was Słowo Pana rozniosło się nie tylko po tych dwóch prowincjach, ale wszędzie dotarła wieść o waszej wierze w Boga. Dlatego nie ma potrzeby o tym mówić,
16.TOR.NOWE.PRZ.Bowiem od was rozbrzmiało Słowo Pana nie tylko w Macedonii i w Achai, ale i w każdym miejscu rozeszła się wasza wiara w Boga, tak że nie mamy potrzeby o tym mówić,