« 1Tes 2:20 1 List do Tesaloniczan 3:1 1Tes 3:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574DLatego już nie wytrwawszy podobało się nam zostać w Athenach samym.
2.WUJEK.1923Przeto nie mogąc sie więcéj wstrzymać, upodobało się nam zostać w Atheniech samym.
3.RAKOW.NTPrzetoż nie mogąc dalej znieść, upodobało się nam abyśmy zostali w Atheniech sami tylko.
4.GDAŃSKA.1881Przeto nie mogąc dłużej znosić, upodobało się nam, abyśmy sami w Atenach zostali.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego nie mogąc tego dłużej znosić, postanowiliśmy sami pozostać w Atenach;
6.JACZEWSKIPrzeto, nie mogąc już więcej wytrzymać, pozostaliśmy sami w Atenach,
7.SYMONPrzetoż nie mogąc dłużej znosić naszej troski o was, postanowiliśmy pozostać w Atenach sami:
8.MARIAWICIDlatego nie mogąc już dłużej się powstrzymać, woleliśmy raczej zostać w Atenach sami,
9.DĄBR.WUL.1973Dlatego też nie mogąc tego znosić dłużej postanowiliśmy pozostać w Atenach sami,
10.DĄBR.GR.1961Dlatego też, nie mogąc tego znosić dłużej, woleliśmy pozostać w Atenach sami,
11.TYSIĄCL.WYD5Nie mogąc przeto dłużej tego znosić, postanowiliśmy sami pozostać w Atenach,
12.BRYTYJKAPrzeto, nie mogąc tego dłużej znieść, postanowiliśmy pozostać sami w Atenach,
13.POZNAŃSKAPonieważ nie mogliśmy dłużej tego znosić, postanowiliśmy sami pozostać w Atenach,
14.WARSZ.PRASKANie mogąc już dłużej przeciągać tego oczekiwania, postanowiliśmy sami pozostać [co prawda] w Atenach,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego nie będąc już zatrzymywani, odkryliśmy chęć, byśmy sami pozostali w Atenach.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego, nie mogąc tego dłużej znieść, uznaliśmy za słuszne osobiście pozostać w Atenach,
17.TOR.PRZ.Dlatego też, nie mogąc już dłużej tego znosić, postanowiliśmy pozostać sami w Atenach,