« 1Tes 3:9 1 List do Tesaloniczan 3:10 1Tes 3:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574W nocy i we dnie, więcej niż z obfitości modląc się, żeby ujrzeć waszę twarz, i wypełnić ostatki wiary waszej.
2.WUJEK.1923W nocy i we dnie bardziéj prosząc, abyśmy oglądali twarz waszę i dopełnili tego, czego nie dostaje wierze waszéj?
3.RAKOW.NTW nocy i we dnie nader obficie prosząc, abyśmy widzieli wasze oblicze, i naprawili niedostatki wiary waszej.
4.GDAŃSKA.1881W nocy i we dnie bardzo się gorliwie modląc, abyśmy oglądali oblicze wasze i dopełnili niedostatków wiary waszej.
5.GDAŃSKA.2017Gdy w nocy i we dnie bardzo gorliwie modlimy się, abyśmy mogli zobaczyć was osobiście i uzupełnić braki waszej wiary?
6.JACZEWSKIPodczas nocy i dni gorąco się modlimy, abyśmy was ujrzeli i dopełnili tego, czego nie dostaje wierze waszej.
7.SYMONmodląc się gorąco we dnie i w nocy, aby nam dano było ujrzeć oblicze wasze, i dopełnić tego, czego nie dostaje wierze waszej?
8.MARIAWICIw nocy i we dnie gorąco się modląc, abyśmy mogli oglądać oblicze wasze i dopełnić tego, czego niedostawa wierze waszej?
9.DĄBR.WUL.1973We dnie i w nocy najusilniej go błagamy, abyśmy was ujrzeć mogli i dopełnić tego, czego brakuje wierze waszej.
10.DĄBR.GR.1961Nocą i we dnie najusilniej go błagamy, aby pozwolił nam ujrzeć was i dopełnić tego, czego brakuje jeszcze waszej wierze.
11.TYSIĄCL.WYD5Gorąco modlimy się we dnie i w nocy, abyśmy mogli osobiście was zobaczyć i dopełnić tego, czego brak waszej wierze.
12.BRYTYJKAWe dnie i w nocy modlimy się bardzo gorliwie o to, aby nam dane było oglądać wasze oblicze i dopełnić tego, czego brak waszej wierze.
13.POZNAŃSKAWe dnie i w nocy modlimy się gorąco, żebyśmy mogli zobaczyć was osobiście i dopełnić tego, czego brakuje waszej wierze.
14.WARSZ.PRASKANadal modlimy się gorąco we dnie i w nocy, abyśmy mogli wreszcie zobaczyć was osobiście i uzupełnić to, czego jeszcze niedostaje waszej wierze.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.dniem i nocą modląc się ponad wszelką miarę, abyśmy zobaczyli wasze twarze oraz uporządkowali niedostatki waszej wiary.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDniami i nocami usilnie modlimy się o to, aby was zobaczyć i uzupełnić braki waszej wiary.
17.TOR.PRZ.Nocą i dniem bardzo usilnie modląc się, abyśmy zobaczyli wasze oblicze i uzupełnili braki waszej wiary.