« 1Tes 3:11 1 List do Tesaloniczan 3:12 1Tes 3:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Was lepak Pan niech pomnoży i obfitemi uczyni miłością jednego ku drugiemu, i ku wszem, jako i nas ku wam.
2.WUJEK.1923A was Pan niechaj rozmnoży i niech uczyni, aby obfitowała miłość wasza, jednego ku drugiemu i ku wszystkim, jako i my przeciwko wam,
3.RAKOW.NTA was niechaj Pan pomnoży, i obfitymi uczyni miłością jednych ku drugim, i ku wszytkim, jako i my ku wam jesteśmy.
4.GDAŃSKA.1881A was Pan niech pomnoży i obfitującymi uczyni w miłości jednego ku drugiemu, i ku wszystkim, jako i nas ku wam,
5.GDAŃSKA.2017Pan zaś niech sprawi, że będziecie wzrastać i obfitować w miłość do siebie nawzajem i do wszystkich, taką, jaką i my mamy do was;
6.JACZEWSKIa was niechaj umacnia w wierze, i niechaj powiększa wzajemną miłość waszą jednych względem drugich i względem wszystkich ludzi, jako i naszą względem was;
7.SYMONWas zaś niechaj Pan napełni i przepełni miłością ku sobie nawzajem, i ku wszystkim, jako i my mamy ku wam:
8.MARIAWICIa was niechaj Pan napełni i niech przepełni miłością wzajemną ku sobie i ku wszystkim, jaką my też mamy ku wam,
9.DĄBR.WUL.1973Was zaś niechaj Pan rozmnoży i niech napełni ponad miarę miłością wzajemną i ku wszystkim, jaką i my odczuwamy ku wam.
10.DĄBR.GR.1961Niechaj Pan rozmnoży was i niech napełni ponad miarę miłością wzajemną i ku wszystkim, jaką i my odczuwamy ku wam:
11.TYSIĄCL.WYD5A Pan niech pomnoży was liczebnie i niech spotęguje miłość waszą nawzajem do siebie i do wszystkich, jaką i my mamy dla was;
12.BRYTYJKAWas zaś niech Pan napełni obficie miłością do siebie nawzajem i do wszystkich, miłością, jaką i my dla was żywimy,
13.POZNAŃSKANiech też Pan napełnia was coraz większą miłością do siebie nawzajem i do wszystkich ludzi, taką miłością, jaką ja was miłuję.
14.WARSZ.PRASKAPan niech też sprawia, aby było was coraz więcej, aby miłość – ta wasza wzajemna i miłość do wszystkich ludzi – stawała się coraz większa i aby była wreszcie taka jak nasza miłość do was;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś wam, oby przyczynił się do wzrostu oraz uczynił obfitującymi miłością jednych do drugich, i do wszystkich taką jaką i my do was żywimy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWas natomiast, oby Pan jeszcze bardziej i jeszcze obficiej wypełnił wzajemną miłością - taką, jaką my was darzymy.
17.TOR.PRZ.A Pan oby was jeszcze bardziej napełnił miłością i uczynił w niej obfitującymi do siebie nawzajem i do wszystkich, tak jak i my do was jesteśmy ,